Danmarks Biblioteker

Danmarks Biblioteksforenings tidsskrift.

Tidsskriftet informerer om aktuel biblioteksudvikling og –debat, herunder om biblioteks- og kulturpolitiske spørgsmål af relevans for biblioteksområdet for derigennem at styrke beslutningsgrundlaget i kommunalbestyrelser og biblioteker.

Danmarks Biblioteker udkommer seks gange om året med artikler om bl.a. bibliotekspolitik og udvikling i bibliotekssektoren, især i folkebibliotekerne.
Det første nummer udkom i januar 1997.

Hellen Niegaard er redaktør (ansh.) for magasinet.

Artikler og annoncer til Danmarks Biblioteker
Er du eller jeres bibliotek interesseret i at skrive en artikel til Danmarks Biblioteker, så skal I kontakte redaktøren via hn@db.dk med jeres forslag.
Så tager redaktøren stilling til muligheden ift. aktualitet og nyhedsværdi, relevans for læserkredsen.

Bemærk, at artikler ikke bringes automatisk men kun efter aftale.
Der bringes kun indslag alene sendt til Danmarks Biblioteker.

Artikler skal sendes i elektronisk form.
Artiklens længde aftales med redaktøren og vil almindeligvis være på 1-1½ A4-side (ca. 450-500 ord).
Bemærk: Redaktøren forestår den endelige redaktion og layout af alle artikler og indslag.

Bemærk også, at artiklerne bragt i bladet afspejler alene den pågældende skribents holdning.

Illustrationsmateriale i form af fotos og lignende er meget velkomment.
Fotos skal være i minimum 300 dpi eller i stort format (min 2MB).

Annoncering - priser, deadlines og tekniske data
Find information i bilaget DBMedieblad 2016

Deadlines for artikler i 2017

  #1 #2 #3 #4 #5 #6
Artikel 13/01 20/02 12/05 24/07 15/09 10/11
Udgives 15/02 12/04 16/06 16/08 16/10 10/12

MERE INFO

Abonnement i DK
Medlem: 300 kr/år
Ikke-medlem: 650 kr/år
IVA-studerende: 60 kr/år
Priserne er ex. moms

I udlandet
750 kr/år
Ej moms på udlandsabb.

Tegn abonnement
Kontakt jfv@db.dk

» Bladarkiv (fritekst)
» Bladarkiv (pdf)
 

 

Bilag

Danmarks Biblioteksforening

Vartov
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 5561 8410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog