Udvalg, fonde og priser

Udvalg
»
Digitaliseringsudvalget
» Kulturelt udvalg
» Medieudvalget
» Årsmødeudvalget
» Biblioteksvejviserens redaktionsudvalg
» International arbejdsgruppe

Fonde
» Danmarks Biblioteksforenings Fond

Priser
» Læsernes Bogpris
» Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspris
» Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterprisudvalg
» R. Lysholt Hansens Bibliotekspris
 

Udvalg og lignende, hvor Danmarks Bibioteksforening udpeger repræsentanter

» Biblioteksparaplyen
DB’s formand
DB’s direktør
DB er sekretariat for Biblioteksparaplyen

» EBLIDA. Bestyrelsen
Lone Knakkergaard, Vejle er valgt som dansk repræsentant
Kirsten Boelt, Aalborg er suppleant

EBLIDA. Expertgruppen for professional LIS education
Carl Gustav Johannsen, IVA
 
Edvard Pedersens Biblioteksfond. Bestyrelsen
Valggruppe A:
DB’s formand Vagn Ytte Larsen (A) Odsherred

Foreningen Norden, Repræsentantskabet
Valggruppe A:
Anders Nørgaard (A), Favrskov

Foreningen Norden, Uddannelsesudvalget
Valggruppe B:
Lisbeth Bjørn Hansen, Ikast-Brande

Foreningen Norden, Arbejdsgruppe om Skumringstid og Nordisk Litterær Top -Ti
Valggruppe A:
Hanne Pigonska (V), Odsherred
Valggruppe B:
Repræsentant udpeges senere
Fra DB’s sekretariat: Kirsten Grubbe Jensen

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Governing Board:
Kent Skov Andreasen, Odense
Management of Library Associations Section
Hellen Niegaard, Danmarks Biblioteksforening
Section of Libraries for Children and Young Adults
Kirsten Boelt, Aalborg

IVA Det Informationsvidenskabelige Akademi, Bruger- og aftagerudvalget ved Masteruddannelsen
Valggruppe B:
Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg

IVA Det Informationsvidenskabelige Akademi, Aftagerpanelet
Direktør Michel Steen-Hansen
DB er udpeget til Aftagerpanelet for perioden

Kommunernes Skolebiblioteksforening. Hovedbestyrelsen
DB’s formand Vagn Ytte Larsen (A), Odsherred (tilforordnet)
DB’s direktør Michel Steen-Hansen (tilforordnet)

Kulturministeriet: Udvalget om biblioteksafgift
Lars Bornæs, Silkeborg

Kulturministeriet: Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut
Valggruppe B:
DB's direktør Michel Steen-Hansen

Kulturministeriet: Det Danske Filminstitut, Rådet for Kort- og Dokumentarfilm  
Valggruppe B:
Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande.

Kulturministeriet: Kunstrådet. Repræsentantskabet    
Valggruppe B:
Bente Nielsen, Guldborgsund
Repræsenterer Bibliotekschefforeningen og DB

Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet
Kirsten Boelt, Aalborg

Kulturstyrelsen: Fagudvalget for bibliotek.dk
Charlotte C. Pedersen, Middelfart

Kulturstyrelsen: Koordinationsgruppen for netbibliotekerne
Michel Steen-Hansen, direktør, DB

Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger
Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg

Kulturstyrelsen: Rådgivende udvalg for udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker
Kirsten Boelt, Aalborg
Lone Knakkergaard, Vejle

Kulturstyrelsen: Udvalget vedr. udviklingsopgaver af overbygningskarakter
Kent Skov Andreasen, Odense

Læsernes Bogpris, nomineringskomite        
Valggruppe B:
Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg

Nota. Overbygningsudvalget
Valggruppe B:
Jytte Bræmer, Fredericia

Ordet Fanger
Kirsten Boelt, Aalborg

SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Følgegruppe
Vakant

SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA informations- og  kom-munikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation
Tine Vind, Ballerup. Indtrådt marts 2011

Statens Kunstfond: Repræsentantskabet    
Valggruppe B:
Erna Reutzer, Slagelse

Stipendiefonden: Bestyrelsen
Valggruppe B:
Jytte Bræmer, Fredericia

Danmarks Biblioteksforening

Vartov
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 5561 8410
Bankkonto: 2217 3065 674 830
Swift: NDEADKKK
webmaster@db.dk

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
Formandens blog
Direktørens blog