Udvalg, fonde og priser

Udvalg
»
Kulturelt udvalg
» Bibliotekerne - indgangen til læring
» Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund
» International arbejdsgruppe

Fonde
»
Danmarks Biblioteksforenings Fond

Priser
»
Læsernes Bogpris
 » Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterprisudvalg
» R. Lysholt Hansens Bibliotekspris
 

Udvalg og lignende, hvor Danmarks Bibioteksforening udpeger repræsentanter

» Biblioteksparaplyen
DB’s formand
DB’s direktør
DB er sekretariat for Biblioteksparaplyen

» EBLIDA. Bestyrelsen
Lone Knakkergaard, Vejle, maj 2012-maj 2015
Suppleant: Kirsten Boelt, Aalborg

EBLIDA. Expertgruppen for professional  LIS education.
Carl Gustav Johannsen, IVA

Edvard Pedersens Biblioteksfond. Bestyrelsen
Valggruppe A:
DB’s formand Steen Bording Andersen (A), Aarhus
Udpegningen følger fondens fundats

Foreningen Norden - Repræsentantskabet
Valggruppe A:
Bjarne Kongsted (V), Holbæk

Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget
Valggruppe B:
Lisbeth Bjørn Hansen, Ikast-Brande (genvalgt)

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Governing Board:

Kent Skov Andreasen, Odense

Section of Libraries for Children and Young Adults
Kirsten Boelt, Aalborg

IVA Det Informationsvidenskabelige Akademi. Bruger- og aftagerudvalget ved Masteruddannelsen
Valggruppe B:
1 medlem

IVA Det Informationsvidenskabelige Akademi. Aftagerpanelet
Direktør Michel Steen-Hansen, DB er udpeget til Aftagerpanelet for perioden

Kommunernes Skolebiblioteksforening. Hovedbestyrelsen
DB’s formand Steen Bording Andersen (tilforordnet)
DB’s direktør Michel Steen-Hansen (tilforordnet)

Kulturministeriet: Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut
Valggruppe B:
1 repræsentant
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening. Beskikket fra 17.4.2012- 16.4.2015.
Udpegning foretages af DB’s kulturudvalg.

Kulturministeriet: Statens Kunstråd. Repræsentantskabet
Valggruppe B:
Bente Nielsen, Guldborgsund. Periode 2011-2015.
Repræsenterer Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening

Læsernes Bogpris, nomineringskomite
Valggruppe B:
Maria Sjøblom, Aalborg

Nota. Overbygningsudvalget
Valggruppe B:
Jytte Bræmer, Fredericia (genvalgt)

Ordet Fanger
Valggruppe B:
Kirsten Boelt, Aalborg (genvalgt)

SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Følgegruppe
Pia Henriette Friis, Kolding

SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA informations- og  kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.
Sara Jørgensen, Herning

Statens Kunstfond: Repræsentantskabet
Valggruppe B:
1 medlem

Stipendiefonden: Bestyrelsen
Valggruppe B:
1 medlem

Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet
Kirsten Boelt, Aalborg.
Suppleant: John Larsen, Odsherred
Lars Bornæs, Silkeborg
Suppleant: Michel Steen-Hansen, DB

Kulturstyrelsen: Fagudvalget for bibliotek.dk
Sara Jørgensen, Herning

Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger
Lone Knakkergaard, Vejle

Kulturstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker
Valggruppe B:
Kirsten Boelt, Aalborg
Suppleant: John Larsen, Odsherred
Lone Knakkergaard, Vejle
Suppleant: Lone Hedelund, Aarhus  

Danmarks Biblioteksforening

Vartov
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 5561 8410
Bankkonto: 2217 3065 674 830
Swift: NDEADKKK
webmaster@db.dk

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
Formandens blog
Direktørens blog