Publikationer


Herunder ses de publikationer, som det er muligt at bestille hos Danmarks Biblioteksforening.
Alle oplyste priser er incl. moms og administrationsgebyr, herunder forsendelse.

Bestilling sker ved at angive det ønskede antal ved hver publikation, og derefter udfylde kontakt- og forsendelsesoplysninger nederst på siden.
Studerende kan købe et eksemplar til studenterpris, herefter betales ikke-medlems pris.

Information (og arkiv) om DB tidsskriftet "Danmarks Biblioteker".

Spar forsendelsesomkostninger
Forsendelsesomkostninger (som for store/tunge bøger kan løbe op i 125 kr) kan spares ved selvafhentning af den eller de bestilte publikationer på DBs sekretariat. Afhentning skal ske mellem kl. 9 og 15 mandag til fredag. Betaling af de bestilte bøger sker pr. faktura (FIK-kort). Der tages IKKE imod Dankort eller andre betalingskort.
Har du spørgsmål til DBs publikationer, kontakt da venligst webmaster@db.dk.

PUBLIKATIONSLISTE
HUSK: Alle oplyste priser er incl. moms og administrationsgebyr, herunder forsendelse


Biblioteksbetjening af mennesker med ordblindhed


Ordblind? Velkommen på biblioteket.
Den danske udgave af IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia – opdateret og revideret – hjælper biblioteker og andre til at skabe bedre vilkår for ordblinde.
Gør biblioteksbetjening af mennesker med læsevanskeligheder til et bevidst indsatsområde, gerne i samarbejde med eksterne partnere ikke mindst på uddannelsesområdet.
Start evt. med at få et hurtigt overblik vha. denne checkliste over læsevanskeligheder.

Redigeret, bearbejdet og oversat til dansk i 2015 af Helle Mortensen, corresponding medlem af IFLA’s Sektionskomité Library Services to People with Special Needs. Rapporten er udgivet i 2016 som pdf-version af Danmarks Biblioteksforening.

Publikationen kan downloades som pdf.


Bibliotek og borger

Denne rapport fra Danmarks Biblioteksforening er udarbejdet i samarbejde med Bibliotekschefforeningen, Kulturstyrelsen og konsulentfirmaet Knudsen Syd. Den indeholder samarbejdserfaringer mellem biblioteker og borgerservicecentre i kommunerne og gode råd til dem, der står og skal i gang. Publikationen er en ajourføring af den tidligere udgave fra 2010.

 
Publikationen kan downloades som pdf.stk.
Biblioteket i tid og rum fortæller historien om bibliotekernes arkitektur, indretning og formidling fra de første biblioteker frem til årtusindskiftets kulturhuse. Hovedvægten ligger på danske biblioteker. Der er desuden udblik til internationale og nordiske biblioteker og kulturelle byggerier. Med et stort billedmateriale dokumenterer og illustrerer bogen samtidig en visuel biblioteks- og videnshistorie. Forfatter: Nan Dahlkild Pris: DB-medlem 245 kr, Ikke-medlem 350 kr, Stud. DB-medlem 195 kr.

 I udviklingsprojektet om Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek, som artiklerne i denne publikation fortæller om, er udgangspunktet den anbefaling i rapporten, der sætter fokus på nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek.
 
Publikationen er udsolgt, men kan downloades som E-bog (pdf).
 

 

 

 stk.
English, updated version of the 2008 bestseller ’BIBLIOTEKSRUMMET’ The public library is changing radically both in terms of services and buildings, from product-orientated to user-orientated. Developments in information technology and user habits, new media formats and cultural experiences call for a transformation of the library concept and building. But how do we meet the many new demands and expectations? And how do we create a successful library building? With LIBRARY SPACE the Danish Library Association wants to stimulate a rethinking of library layout and construction. To encourage library 'owners' to work for new library buildings of high quality, flexibility and creativity - as well as to have the courage to seek new directions in design, architecture and urban location. And furthermore, to position the public library as a visible and powerful asset of the 21st century knowledge society. The book is aimed as a starting point for the building process, and as a practical handbook for all parties involved in preparing for a new or updated library: architects and designers, politicians and other decision makers, library management and staff - and last but not least, the users. Price: DLA-members 335 DKR, Non-members 435 DKR, Students 125 DKR

 stk.
Biblioteket er under forvandling. Med BIBLIOTEKSRUMMET ønsker Danmarks Biblioteksforening at inspirere til nytænkning omkring biblioteksindretning og -byggeri. At anspore til et byggeri præget af kvalitet, fleksibilitet og kreativit mod og vilje til at gå nye veje. Bogen er tænkt som udgangspunkt for den lokale byggeproces og henvender sig til alle parter involveret i byggeriet af et nyt bibliotek: arkitekter og designere, politikere og andre beslutningstagere, bibliotekernes ledelse og medarbejdere. Bogen er redigeret af Hellen Niegaard, Jens Lauridsen og Knud Schulz Udgivet i 2008 Pris: DB-medlem 335 kr, Ikke-medlem 435 kr, Stud. DB-medlem 125 kr

 stk.
"Når vi er på ferie et sted, hvor der ikke er noget at læse i, kommer jeg hurtigt til at savne biblioteket - især hvis det regner eller sner. Når man er hjemme, kan man jo gå på biblioteket uanset, hvordan vejret er. ..På et tidspunkt var vi på ferie et sted, hvor der var otte kilometer til det nærmeste bibliotek. Og når jeg var færdig med en bog, eller der ikke var noget at lave udenfor, så var det op på cyklen og de otte kilometer ind til byen og hente noget at læse i på biblioteket - lige meget hvordan vejret var. Ja, jeg er nok lidt atypisk, men jeg kan ikke understrege nok, hvor meget biblioteket betyder for mig." Biblioteket gør en forskel for manden bag dette citat. Men er han så atypisk, som han selv giver udtryk for? Det er et af de mange spørgsmål, som bogen søger at besvare ved at trænge ind bag ved de statistiske oplysninger, der indtil videre har præget diskussionen om befolkningens brug af biblioteket. "Gør biblioteket en forskel?" tager fat, hvor andre undersøgelser slutter. Med udgangspunkt i moderne livsstilsteori undersøger forfatterne befolkningens brug af biblioteket. De redefinerer forståelsen af biblioteksbrug og viser, hvordan den enkeltes behov, vaner og forudsætninger har betydning for biblioteksbrugen. Forfatterne anvender som de første livsstilsanalysen på et konkret kulturområde i Danmark. Bogen henvender sig hermed til kulturformidlere og kulturpolitisk interesserede så vel som til bibliotekarer og politikere. Pris: DB-medlem 160 kr, Ikke-medlem 240 kr, Stud. DB-medlem 52,50 kr

 stk.
Hvad er et bibliotek i det senmoderne videnssamfund, hvad skal det indeholde og formidle, og hvordan skal vi betragte de forandringer, som det gennemgår? At forstå biblioteket er en antologi, der introducerer en række forskellige teoretiske perspektiver på biblioteket med udgangspunkt i både humaniora og samfundsvidenskab. Med sin hovedvægt på det introducerende og formidlende er At forstå biblioteket den første bog af sin art i nordisk regi. Gennem de tre hovedtemaer: 1) Medier, tekst og brugere, 2) Institution, samfund og forandring og 3) Bibliotekshistorie, viden og historiekultur præsenteres centrale teorier, aktuelle tendenser og væsentlige teoretikere som Læringsteori, Genreteori, Receptionsteori, Institutionel teori, Visuel kultur, Oplevelsesøkonomi, Historiekultur, Pierre Bourdieu, Michel Foucault. Bogen, der redigeret af Jack Andersen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, kan bruges til at blive klogere på konkrete problemstillinger i bibliotekerne men også som inspiration til videre studier og til at kvalificere argumenterne i den løbende biblioteksdebat. Bogen kommer desuden til at indgå i pensum på Danmarks Biblioteksskoles 2, 3 og 5 semester samt på kandidatuddannelsen. Øvrige forfattere:Gitte Balling, Hans Dam Christensen, Hans Elbeshausen, Nanna Kann-Christensen, Niels D. Lund, Camilla Moring, Claus Secher, Laura Skouvig. Pris: DB-medlem 312,50 kr, Ikke-medlem 437,50 kr, Stud. DB-medlem 187,50 kr

 stk.
En rundrejse gennem amerikanske biblioteker Hvordan skal fremtidens folkebibliotek se ud? Det er det spørgsmål, som alle biblioteksfolk i dag stiller sig selv og hinanden. All that …and books too! giver en facetteret og tilgængelig beskrivelse af amerikanske folkebiblioteker og deres forhold til de omgivende lokalsamfund. Gennem tekst og billeder fortælles en række meget forskellige ”bibliotekshistorier”. Historier der spænder lige fra forsøget på at udvikle et nyt børnebibliotekskoncept i en forstad til New York til arbejdet med at genrejse et bibliotekssystem i New Orleans, der i bogstaveligste forstand pludselig blev skyllet væk. Eller fra hvordan et nyt og imposant hovedbibliotek i Nashville bidrager til byens vækst, til hvordan et lille fattigt i bibliotekssystem i Mississippi kæmper en umulig kamp for at tiltrække donatorer, kvalificeret arbejdskraft, frivillige eller bare brugere. Eller fra hvordan oplevelsesbiblioteket i Cerritos gennem spektakulær formidling tiltrækker ”kunder” fra hele Californien, til hvordan biblioteket i Las Vegas er lokalbefolkningens fristed i en ellers gennemkommercialiseret by. De amerikanske folkebiblioteker er med andre ord meget andet og mere end de mange flotte nybyggerier, der i disse år tiltrækker sig opmærksomhed blandt nordiske biblioteksfolk. De amerikanske biblioteker kan på godt og ondt være det spejl, man holder op, når man ønsker at blive klogere på de nordiske bibliotekers særegenhed og udviklingspotentiale. Forfattere: Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen Pris: DB-medlem 168,75 kr, Ikke-medlem 237,50 kr, Stud. DB-medlem 62,50 kr

 stk.
Det stærke folkebibliotek er skrevet i anledning af Danmarks Biblioteksforenings 100 års jubilæum. Bogen beskriver udviklingen af et internationalt beundret og enestående dansk samarbejdende bibliotekssystem. Hovedvægten i bogen er lagt på de kræfter, som står bag bibliotekernes omfattende oplysnings- og kulturprojekt, i dybden og bredden. Betydningen af Danmarks Biblioteksforening og bibliotekernes udvikling kan næppe overvurderes. Sammen med folkeskolen har det danske bibliotekssystem haft en afgørende indflydelse på Danmarks udvikling som industri- og vidensamfund: "En ny horisont i vor folkekultur" som Jeppe Aakjær kaldte folkebiblioteket allerede i 1923 på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Silkeborg. Stillet overfor landets ombygning til vidensamfund, globalisering, ny økonomi og kulturel mangfoldighed står Danmarks Bibioteksforening og bibliotekerne over for udfordringer af tilsvarende dimensioner som under opbygningen af det danske industrisamfund. Digitalisering, internet, informationseksplosion, nye medier og en ny administrativ struktur i Danmark varsler en fremtid med behov for et forandret oplysnings- og dannelsesprojekt, der kræver en biblioteksforening med fremsyn, udsyn og visioner. Som det fremgår af bogen, står foreningen og bibliotekerne med bibliotekssagen som det urokkelige demokratiske fundament godt rustede til denne nye biblioteks- og informationspolitiske opgave. Pris: DB-medlem 275 kr, Ikke-medlem 375 kr, Stud. DB-medlem 87,50 kr

 stk.
Biblioteksvejviser 2012/2013 indeholder foruden oplysninger om alle folke- og forskningsbiblioteker også oplysninger om mellemuddannelsernes biblioteker og de institutioner, organisationer, fagblade m.m., der er tilknyttet biblioteksvæsenet i Danmark. Ligeledes er de væsentligste nordiske og enkelte internationale institutioner og organisationer medtaget. Pris: Medlem 50 kr Ikke-medlem 100 kr Stud. medlem 25 kr

 Danmarks Biblioteksforening

Vartov
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog