Søg ”Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter” for maj og juni 2021

Foto fra Aalborg Bibliotekerne

Foto: Aalborg Bibliotekerne

Kulturaktører, herunder biblioteker, kan nu søge tilskud til nye eller planlagte indendørs kulturaktiviteter i perioden fra den 6. maj til og med den 30. juni 2021. 

Vær opmærksom på, at man ikke kan søge om tilskud fra ”Aktivitetspulje til kulturaktiviteter” til indendørsaktiviteter, der finder sted fra den 1. maj til og med den 5. maj 2021, da kulturaktiviteter, som finder sted i en periode og/eller i et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som aflyst på forhånd.

Hvem kan søge?
Foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, kan søge puljen. Det kan være for eksempel et teater, spillested, koncerthus, orkester, museum, cirkus, en stand-up-venue, revy, biograf, folkeoplysende forening eller multiarena.

Puljen understøtter desuden publikumsrettede kulturaktiviteter målrettet børn og unge, som finder sted i for eksempel daginstitutioner eller folkeskoler.

Tilskudsmodtagere, der har modtaget tilskud fra tidligere aktivitetsperioder, og som har været nødt til at aflyse deres aktiviteter på grund af skærpede coronarestriktioner, har mulighed for at flytte den samme aktivitet til aktivitetsperioden fra den 1. maj 2021 til den 30. juni 2021. 

Tilskuddet vil ikke blive opreguleret ved anmodningen om at rykke samme aktivitet i tilfælde af, at tilskudsmodtageren allerede har anvendt dele af tilskuddet i forbindelse med omkostninger til den aflyste aktivitet.

Hvad ydes der støtte til?
Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse. Der gives tilskud på op til 65 procent af kulturaktivitetens omkostninger, og der kan søges op til 1,5 millioner kroner per aktivitet.

Vær opmærksom på, at hver ansøger højst kan modtage 6 millioner kroner i tilskud fra puljen i perioden fra den 1. maj til den 30. juni 2021.

Søg og læs mere om aktivitetspuljen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, som administrerer aktivitetspuljen og en lang række andre COVID-19-relaterede kompensationsordninger.  

Læs mere om aftalen, der forlænger Aktivitetspuljen, i aktstykket (pdf)  

Læs mere om kompensationsordninger og puljer  

Tilmelding til abonnementslisten "COVID-19"

Se også Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog