10 bud på fremtidens bibliotek

Fælles nordisk platform for biblioteksudvikling har afsluttet sit enestående arbejdsforløb med formulering af en serie fokusområder på ti, der nu skal udfoldes i e-bogsformat.

Man kunne mærke denne fantastiske og særlige ENERGI, fortalte en af de inviterede gæster ved ‘final presentations’ på den nordiske camp i Oslo, 25. september 2012. I denne tredje og sidste camp i et langt udviklingsprojekt var 52 deltagere fra Island, Sverige, Norge, Finland og Danmark med til at udvikle nye bud på fremtidens biblioteker.

De 50 deltagere havde arbejdet intenst i 36 timer med at diskutere, tegne, udvikle og præsentere nye idéer for bibliotekerne. Alle var trætte og tændte på at levere det absolut bedste under det tidspres, som er en del af camp-arbejdsmetoden og de skarpe pecha-kucha præsentationer (20 elementer omtalt på max. 20 sekunder hver) og kreative performances. Afslutningen var også en flot åbning af ‘føljeton’ om strategisk udvikling af de nordiske folkebiblioteker. 

Nordisk idéudvikling og mission
Tre nordiske innovations camps à hver 36 timer over tre år: 2010 i Reykjavik, 2011 i Stockholm og 2012 i Oslo. Der var ca. 10 deltagere fra hvert land i hver af de tre camps; i alt 117 ledere og medarbejdere fra de syv biblioteker i Island, Norge, Sverige, Finland og Aarhus.

Målsætningen for Nordisk Biblioteksnetværk har været at gentænke det strategiske grundlag for folkebibliotekerne og skabe udspil af ‘fælles nordisk nytteværdi’ for videnssamfundet.
Det skal ske i udvikling af netværk mellem biblioteksmedarbejdere, hvor der udveksles idéer, viden og innovative metoder.

Kreative metoder
Drejebogen for hver camp og metoderne er udviklet i et tæt samarbejde på tværs af de fem nordiske lande: Forud for hver camp har erfarne og nye facilitatorer trænet kreative metoder og procesværktøjer sammen. Det vil sige, at vi har opbygget fælles nordiske arbejdsmetoder om biblioteksudvikling hos mange medarbejdere.

Reinert Mithassel fra Deichmanske Bibliotek i Oslo udtrykker det således : “Vi går som regel til møder og føler os meget seriøse og alvorlige ved Deichmanske, men processværktøjerne er meget inspirerende for os. Tilgangen er anderledes, det åbner nye muligheder og opbygger nye relationer mellem os, det gør os mere åb-ne og fleksible, og måske mere villige til at tage chancer. Metoderne vil berige os i arbejdet fremover (Oversat i uddrag fra http://vimeo.com/50432213).

Strategisk afsæt
En strategigruppe har lavet udkast til fælles nordiske udfordringer på grundlag af resultater fra de to første camps i 2010 og 2011 + input fra strategiske diskussioner i de fem lande + input fra IFLA præ-konference i Litauen august 2012, hvor 65 deltagere gav deres vurdering af de vigtigste strategiske udfordringer.
På campen i Oslo blev udkastet diskuteret i fælles Village Square og i det intense gruppearbejde. De strategiske udfordringer var grundlag for gruppernes udvikling af nye idéer for fremtidens biblioteker. 

Det foreløbige resultat af arbejdet med at formulere de strategiske udfordringer for de nordiske folkebiblioteker findes endnu kun på engelsk, men overskrifterne på de ti bud er:
1:   Changing business models
2.   User-user >< library recommendation
3:   Library values >< public management
4:   Partnerships
5:   Community
6:   Library brand
7:   Competences
8:   Transforming the library space
9:   Families and children
10: Library legitimacy. 

Udfordringerne vil nu blive udfoldet i en e-bogs føljeton: http://www.slideshare.net/nextlibrary/ the-book-of-nordic-public-library-challenges. Ved den endelige afslutning af udviklingsprojektet bliver det spændende at se, om engagementet i det nordiske biblioteksnetværk kan bære, og om de strategiske udfordringer bliver afsæt for nye nordiske udviklingsprojekter. Personligt er jeg ikke et sekund i tvivl om, at netværket mellem medarbejderne er det vigtigste resultat af projektet, og at det vil sætte spor i de nordiske biblioteker i fremtiden.

De detaljerede resultater af projektstøtten fra Kulturkontakt Nord kan ses her: http://nordiccamps.aakb.dk i form af opsamlinger, interviews og publikationer.

Fakta om:

Nordisk Biblioteksnetværk består af syv biblioteker i fem nordiske lande: Helsinki, Oslo, Stockholm, Reykjavik, Akureyri, Kopavogur og Aarhus. Nordisk Biblioteksnetværk er støttet af Kulturkontakt Nord under Nordisk Ministerråd 2010-2012, og vi fortsætter samarbejdet efter projektstøtten udløber.

Strategigruppen i Nordisk Biblioteksnetværk 2012 består af: Holmkell Hreinsson / Akureyri, Liv Sæteren/ Oslo, Anne Marie Evers / Stockholm, Saara Ihamäki / Helsinki og Knud Schulz / Aarhus. Mens Marie Østergaard / Aarhus har fungeret som redaktør for strategigruppen.

IFLA præ-konferencen i Lithauen. Nordisk Biblioteksnetværk blev præsenteret for andre den 9. august på IFLA prækonferencen i Litauen. Der var 65 deltagere, primært fra de baltiske og nordiske lande. Det var en interaktiv session, hvor deltagerne kastede sig ud i nogle af de kreative metoder og diskuterede holdninger til de vigtigste udfordringer for bibliotekerne i fremtiden. Se interviews: http://vimeo.com/47512518

Edvard Pedersens Biblioteksfond gav tilskud til Jannik Mulvads og Lotte Duwe Nielsens rejseomkostninger til præ-konferencen.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog