Beretning 2012 | E-bogens gennembrud og de digitale medier

Siden efteråret 2011 har landets borgere kunne låne e-bøger via eReolen.dk, og det har skabt et regulært gennembrud for e-bogen i Danmark. Den mest perspektivrige udvikling på biblioteksområdet i 2012 er ifølge Danmarks Biblioteksforening denne online biblioteksservice. E-bogen er formentlig det nye generelle bogformat, som man også her i Danmark skal  vænne sig til at bruge side om side med den trykte bog. Man har i flere år forsøgt sig med forskellige projekter men uden stor gennemslagskraft. Dét kom med eReolen.dk, og den skabte bibliotekerne i et samarbejde med landets forlag. Efter første projektårs udløb valgte enkelte store forlag at trække sig fra eReolen i slutningen af 2012 for at afprøve en anden forretningsmodel, ebib.dk, så der ved årsskiftet er to modeller. DB anbefaler, at man i fremtiden arbejder med området og fællesløsninger i DDB’s regi.

Danmarks Biblioteksforening har i årets løb arbejdet på at skabe dialog mellem parterne for at opnå en enighed, til gavn for brugerne. DB arbejder forsat på at parterne bringes sammen igen, fordi én fælles løsning vil gavne ikke alene brugerne men også forfattere, forlag og biblioteker. Bibliotekernes økonomi er sådan, at de skal overveje meget nøje, hvad  de bruger penge til. Ingen tvivl om at to løsninger er dyrere end én.
En ny fælles løsning bør drage fordel af den tilgængelighed, der er for borgerne i digitale bøger, hvilket  licensmodellen ikke umiddelbart synes at udnytte. Når man taler biblioteksservices, stræbes der i alle sammenhænge altid efter at skabe en biblioteksmodel, der sikrer borgerne én enkel adgang til  servicen.

I det store perspektiv handler debatten derfor om meget mere end blot forretningsmodeller for e-bøger forlag og biblioteker imellem. Det handler om hele den demokratiske tanke, der altid har ligget bag biblioteket, som den institution der sikrer almindelige mennesker adgang til viden. Den skal fastholdes også i en digital fremtid.

Kulturpolitisk er det  væsentligt, at trykte bøger og e-bøger sidestilles, så forhåbentlig vil man på sigt kunne få skabt en ny variant, hvor også de store forlags bøger er med.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog