Beretning 2012 | EBLIDA, IFLA og nordisk samarbejde

Videoindtryk fra årets internationale møder

Danmarks Biblioteksforening agerer og samarbejder på tre fronter, når det gælder international virksomhed. DB er medlem af EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation, og af IFLA, den internationale biblioteksorganisation, og samarbejder i øvrigt med de nordiske biblioteksforeninger i et velfungerende, mangeårigt netværk.

 

2012 har været karakteriseret af EBLIDA’s og IFLA’s intensiverede indsats for at bringe bibliotekernes formidling af de digitale medier og e-ressourcer – og afledte problemer som copyright og forretningsmodeller – på den internationale dagsorden på flere måder. Danmarks Biblioteksforening er repræsenteret i begge foreningers øverste styrelser med to medlemmer fra DBs repræsentantskab.

I EBLIDA af Lone Knakkergaard, bibliotekschef i Vejle, og i IFLA af Kent Skov Andreasen, bibliotekschef i Odense. At kunne give adgang til kvalitets e-bøger, inkl. på sigt at kunne sikre kontinuerlig adgang til dem, er et af de mest presserende problemer for bibliotekerne lige nu. På den mediemæssige front har alle tre fora i 2012 intenst debatteret, hvordan man internationalt kan sikre lige så gode rammer for verdens biblioteker, når det gælder formidling af adgang til e-bøger og andre digitale ressourcer, som man har det for de trykte materialers vedkommende – takket være årtiers velfunderede undtagelsesregler fra ophavsretten.

EBLIDA lagde ud med en vigtig debat på sin store årlige konference, der i 2012 blev afholdt den 11. maj i Danmark (foto nederst) i Ingeniørforeningen med Danmarks Biblioteksforening som praktisk arrangør og vært, og med Kulturstyrelsen og paraplyorganisationerne og Det Kgl. Bibliotek som støtter og sponsorer. På foreningens Council-møde dagen før i den Sorte Diamant vedtog man en e-action erklæring og et mål om en e-bogs politik for biblioteker i Europa.

Denne blev i december 2012 fulgt op af kampagneinitiativet EBLIDA Key Principles on the acquisition of and access to E-books by libraries og udtrykker den enighed, man nåede på maj-mødet om fem hovedprincipper, når det gælder e-bøger på biblioteker. Principperne omhandler bibliotekets køb/anskaffelse af e-bøger, adgang til  dem, herunder kontinuerlig adgang inkl. langsigtet bevaringsamt adgang til metadata, prissætning og privatlivsaspekter.

EBLIDA’s centrale principper fremhæver bl.a. vigtigheden af, at bibliotekerne har adgang til alle e-bøger i samme øjeblik, de bliver offentliggjort, og til den pris, der gælder på markedet!

Også globalt arbejdes der med problematikken. IFLA styrkede i 2012 sin e-indsats og udsendte i starten af 2013 med henblik på godkendelse i IFLAs styrende organ Governing
Board principper, der omhandler-e-bogsanskaffelse. IFLA har tidligere i 2012 udsendt et baggrundsdokument om eLending. Læs mere på: http://www.ifla.org/e-lending.

På ALA 2012, den amerikanske årskongres, hvor DBs formand Vagn Ytte Larsen deltog, fyldte emnet også meget, selv om man har flere års e-bogserfaringer, end vi har. I USA diskuteredes også andre centrale, digitale problemer – ikke mindst netbrugernes rettigheder og privatlivsbeskyttelse.

På nordisk plan blev det vedtaget på årets fælles arbejdsmøde i oktober i Stockholm, at der skulle etableres et fællesnordisk ’e-statement’ i 2013. Formålet er at styrke de nordiske politikeres kendskab til vilkår og problemer om e-bøger.

DB er desuden aktiv i to af IFLAs fagsektioners bestyrelser: Management of Library Associations ved Hellen Niegaard, chefkonsulent i DB, og i Section for Libraries for Children and Young Adults ved Kirsten Boelt, DBs faglige næstformand og publikumschef i Aalborg.
Også MLAS har fokus på e-bogssituationen og har forberedt en international étdags-konference om emnet i samarbejde med den engelske biblioteksorganisation Cilip. Den afholdes den 21. februar dagen før MLAS’s årlige arbejdsmøde.

I børnesektionen er bl.a. forberedt en ny vejledning for verdens børnebiblioteker, når det gælder små og yngre biblioteksbrugere og deres færden på internettet. Forslaget er udarbejdet af Kirsten Boelt, der også er sekretær i sektionen. Emnet forventes endeligt behandlet på IFLA 2013 verdenskongressen i Singapore. Læs de individuelle beretninger ’Eksterne beretninger’ på www.db.dk.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog