Beretning 2012 | Information & møder

Danmarks Biblioteksforenings virksomhed handler om informations- og videndeling. Opgaven er først og fremmest at skubbe til holdninger og fremme en udvikling, så landets  folkebiblioteker i dag og i fremtiden kan give borgere – i alle aldre og i alle samfundslag – en tidssvarende biblioteksbetjening af samme høje standard som hidtil og i overensstemmelse med intentionerne i landets Lov om biblioteksvirksomhed (2000).

Endvidere arbejder DB med at skabe kendskab til aktuel biblioteks- og medieudvikling og ny service, herunder borgernes mediebrug og biblioteksbrugsmønstre blandt medlemmerne, dvs. de kommunale bibliotekspolitikere, forvaltnings- og biblioteksledere, andre beslutningstagere, leverandører af forskellig art og biblioteksfolk fra alle sider af bibliotekssektoren.
Det sker ad flere kanaler. Biblioteksforeningen søger også til stadighed at styrke samarbejder og partnerskaber med foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder m.m. i og uden for kulturverdenen.

Information & møder
Oplysning om foreningens biblioteks- og kulturpolitiske holdninger til aktuelle biblioteksspørgsmål gennemføres både direkte og indirekte – og både kontinuerligt og i form af ad hoc-aktiviteter. Hvert år har DB således en række individuelle møder med bl.a. kulturministeren, centrale folketingspolitikere og repræsentanter for KL, Kulturstyrelsen (tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier) og Dansk BiblioteksCenter (DBC). I 2012 mødtes DB bl.a. med kulturminister Uffe Elbæk, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl samt med flere medlemmer af Folketinget og med DBCs ledelse. DB havde endvidere møde med Kulturstyrelsens direktør, Anne Mette Rahbæk, og områdedirektør Trine Nielsen.

Kulturstyrelsen afløste Styrelsen for Bibliotek og Medier 1. januar 2012, da den blev lagt sammen med Kulturarvsog Kunststyrelserne. DB er naturligvis meget optaget af, at den nye store styrelse og sammenlægningen bliver en fordel og ikke en ulempe for bibliotekssektoren, og at det gode samarbejde med styrelsens ledelse og medarbejdere fortsætter til fordel for en stærk biblioteksudvikling.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog