Beretning 2012 | Medier, bogmarked og bibliotekernes e-formidling

I sidste halvdel af december startede en regulær avisstorm om et bog- og musikmarked i digitalt opbrud, hvor også bibliotekernes fælles digitale løsninger og fremtid har stået for skud. Debatten har strakt sig langt ind i det nye år og kører i skrivende stund endnu. Den megen blæst handler om mange ting og har været diskuteret i DBs forretningsudvalg 1. februar 2013, og spørgsmålene tages også op på den kommende årsmøde.

På den ene side har det drejet sig om bogmarkedets udvikling. Mere konkret om e-bogsudviklingen herunder om bibliotekernes rolle, lukning af boghandlere og ringere indtjening i bogbranchen i det hele taget. Hvilket har fået blandt andre de to helt store forlag først ved Lars Boesgaard, direktør for Lindhardt og Ringhof, og siden Gyldendal, ved formand Poul Erik Tøjner og direktør Stig Andersen, samt boghandlersiden ved Bogmarkedets redaktør, Bjarke Larsen, til at fremsætte forslag om reetablering af faste bogpriser, evt. i form af en karenstid på nogle måneder (og evt. kun salg via fysiske boghandlere i perioden) samt fremsætte ønske om en boglov eller regulering af markedet.
Ud fra den opfattelse, at kun en boglov vil sikre et forsat stærkt net af lokale boghandlere og fortsat udgivelse af dansk indhold og smal litteratur. Forslag som fik rigtigt mange andre på banen med modsatrettede synspunkter fra bl.a. Anja Philip, Forbrugerrådets formand, og Jan Østergaard Bertelsen, tidligere bl.a. direktør for Bibliotekstilsynet.

Sideløbende med dén debat kom så Københavns og Aarhus bibliotekers udmeldelse af musiktjenesten BibZoom. dk sidst i december – og melding om, at man i stedet vil egenproducere et site med anmeldelser og musikinformation samt henvisning til kommercielle musik-sites. Det rejste tillige diskussion om  bibliotekerne og deres fremtidige musikformidling. Er det i orden og lovligt at vælge ikke at stille digitale medier til rådighed på musikområdet men alene at henvise til kommercielle tjenesters service set i forhold til Lov om biblioteksvirksomhed og dens formulering om bibliotekernes opgave (§ 1)” – der er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer herunder internet og multimedier”.
I en biblioteksverden, hvor det fælles fodslag om de fælles strategier og løsninger er en mangeårig tradition og en uomgængelig dyd har udmeldingerne naturligt givet anledning til en del debat. Enkelte medier har dertil benyttet lejligheden til at stille principielt spørgsmål ved bibliotekernes musikformidling.

Danmarks Biblioteksforening har ved formand Vagn Ytte Larsen og kst. direktør Hellen Niegaard været aktiv i begge dele af debatten og bad straks efter nytår kulturminister Marianne Jelved om et møde for at få drøftet de mange forandringer, der finder sted på biblioteksområdet i kølvandet på medieudviklingen, og deres konsekvenserfor folkebibliotekernes lovpligtige folkeoplysnings- opgave. Herunder e-bogsområdet som sådan og de forskellige barrierer, der er i dag for bibliotekernes formidling af ebøger i fremtiden.
Bogbranchen har i debatten flere gange efterlyst ministerens holdning, hvilket førte til, at Folketingets Kulturudvalg ved Lars Barfoed (C) kaldte kulturministeren i åbent samråd 31. januar om bogmarkedet specifikt. Marianne Jelved har nu indkaldt  branchen til et møde den 1. marts og vil i øvrigt senere mødes med Danmarks Biblioteksforening. I første omgang bliver der lejlighed til at høre om vores nye kulturministers syn på  området, når Marianne Jelved deltager på DBs årsmøde den 14. marts i Bella Center i år.

Det er altid sundt og godt med en debat om bibliotekerne og deres opgaveløsning. DB  opfatter derfor også de bunkevis af artikler, kommentarer, ledere og tv-indslag debatterne har ført med sig som noget positivt. De er nemlig også med til at skabe bedre viden om  biblioteket på nettet, herunder også til de digitale netbiblioteker mv. For selv om de som bibliotek.dk allerede er over 10 år gamle, så er det jo desværre langt fra alle borgere, der ved de findes.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog