Beretning 2012 | Medlemssituationen og Tur Danmark

I det forløbne år har Danmarks Biblioteksforening måttet sige farvel til syv medlemskommuner, så antallet af medlemskommuner nu er på 76 + Sydslesvig. Der er udmeldelser fra Assens, Brøndby, Fredensborg, Greve, Lemvig, Rudersdal og Struer.

Det betyder, at DB i dag har et medlemsgrundlag svarende til niveauet fra før kommunesammenlægningen i 2007, opgjort på antallet af borgere, som DB repræsenterer. Pr. 1. januar er tallet for Personlige medlemmer: 385, for Studerende: 154 og for Institutioner (og organisationer) 37. Tallet for de to første grupper er faldende, men uændret for den sidste gruppe.

I DB arbejdes der på at styrke foreningens position, og det gøres bedst ved at have så mange medlemmer som muligt. Derfor er det en central problemstilling at stoppe medlemstilbagegangen og få flere til at melde sig ind. Foreningen søger derfor at styrke dialogen med medlemmerne og DB’s synlighed i offentligheden, samtidig med at det nu er blevet billigere at være medlem for kommunerne.

Medlemskontingentet for kommuner er sat ned med 5% til DB hovedforening, ligesom DB-regionerne er opfordret til at nedsætte deres kontingenter med det samme fra i år. Derudover arbejder DB løbende på at trimme organisationen og billiggøre driften.

DB er i gang med en omlægning af organisationen og medarbejderstaben i forhold til at blive mere projektorienteret. Der er gennem de seneste år lavet en del rationaliseringer i forhold til de administrative udgifter og siden 2011 er der foretaget en kontinuerlig personalereduktion, som vil slå fuldt igennem ved udgangen af 2013. Endelig går foreningens tidsskrift Danmarks Biblioteker fra otte til seks årlige numre.

Det skal dog ses i sammenhæng med et ønske om i løbet af 2013 at styrke onlinebaserede nyhedsbreve o.l. I det hele taget arbejdes der med forbedret tilgængelighed til DB’s viden og formidling og videreudvikling af foreningens website – også i forhold til evt. at integrere det med  samarbejdsorganisationer. Hjemmesiden kan ses på db.dk.

Udmeldelserne skaber en udfordring for DB. Det er foreningsmæssigt den vigtigste udfordring, som vi bruger mest energi på, når vi i øjeblikket er rundt til møder i de enkelte kommuner under Tur Danmark. I det sidste års tid er omkring halvdelen af landets kommuner besøgt. Indsatsen afsluttes i 2013. Ved hvert besøg mødes to fra DBs forretningsudvalg, altid en kommunalpolitiker og en fagpolitiker eller direktøren hhv. chefkonsulenten til møde med kulturudvalg, kultur- og bibliotekschefer for at tage temperaturen på ‘biblioteksdanmark’, og på hvordan DB bedst kan udvikle sig til gavn for bibliotekerne.

Udfordringen i at nogle kommuner har valgt at melde sig ud, søger DB at imødegå ved at få direkte dialog med kommunerne, når de signalerer, at de vil melde sig ud. Det handler om, hvad de mener medlemskabet betyder, og hvad de får for pengene. Derfor har DB også intensiveret kommunikationen på alle fronter, lavet flere undersøgelser, flere pressemeddelelser, flere projekter og været med i flere samarbejder. DB er overbevist om, at vi får vendt udviklingen og kan få flere med. For det er nødvendigt at stå sammen, specielt i en nedskæringstid.

Det er også en af grundene til, at Danmarks Biblioteksforening har stået fadder til Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Målet med den er at få et klarere syn på, hvad fremtiden
er for bibliotekerne. Og dermed i realiteten også på fremtiden for deres organisation: Danmarks Biblioteksforening.

 

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog