Beretning 2012 | Netværk, Råd & Udvalg

DB påvirker dagsordenen gennem sin eksterne repræsentation i en række faste råd og udvalg, ligesom DB deltager i mange netværkssammenhænge. Netværket om folkeoplysning med bl.a. DFS, Folkemødet på Bornholm og biblioteksorganisationernes fælles paraplysamarbejde, hvor DB fungerer som sekretariat og indkalder til møder, står for referater og fælles høringssvar.

I det forløbne år har Bibliotekschefforeningen ved Mogens Vestergaard været formand for paraplyen, hvilket har bidraget med god dialog og en offensiv  dagsorden. DB sidder bl.a. i Biblioteksrådet, Det Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker, Udvalget vedrørende udviklingsopgaver af overbygningskarakter, IVA’s Aftagerpanel, IVA Bruger- og aftagerudvalget/ Masteruddannelsen, SDU’s Aftagerpanel, BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation/cand.it i webkommunikation, Nota’s Overbygningsudvalg, Dansk Standard og er tilforordnet Kommunernes Skolebiblioteksforenings Hovedbestyrelse.

DB har også et medlem i hhv. Kulturstyrelsens Kontaktudvalg for den digitale borger og Fagudvalget for bibliotek.dk. På kulturområdet er DB desuden repræsenteret i Kunstrådets Repræsentantskab, Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Klassikerkomitéen, Kontaktudvalget for Det Danske Filminstitut og dettes Råd for Kort- og Dokumentarfilm.

DB er også med i Foreningen Nordens Repræsentantskab og dens arbejdsgruppe om Skumringstid og Nordisk Litterær Top-Ti. Endelig er DB med i en række fondsbestyrelse og priskomitéer bl.a. Stipendiefonden, Læsernes Bogpris, DB Bibliotekspris, Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterprisudvalg og R. Lysholt Hansens Bibliotekspris.

Se eksterne beretninger.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog