Beretning 2012 | Ophavsret, biblioteksafgift og karenstid

Hvordan sikres adgang til viden og kultur, når bøger og musik mv. i stigende omfang bliver digitale. I ophavsretslovgivningen er bibliotekers køb og udlån af trykte bøger sikret ved undtagelsesbestemmelser. Det samme gør sig ikke gældende i forhold til de nye e-formater. Det er ikke bare et dansk problem. Der arbejdes også ihærdigt med internationalt at sikre en sidestilling af de trykte materialer og de digitale.

Det er helt centralt for bibliotekernes grundlæggende betjening, at der ikke, heller ikke i den nationale lovgivning, er begrænsninger, der som nu reelt forhindrer bibliotekerne i kommercielt at erhverve (købe) værker i de ønskede formater, og som forhindrer, at sådanne kommercielt erhvervede eksemplarer kan udlånes.

Biblioteksafgiften opdateres. Det forventes, at udlånet af e-bøger og e-lydbøger vil stige de kommende år. Hvor hurtigt det sker, beror på forskellige faktorer, men i alle afledte sammenhænge skal den stigende brug af e-medierne behandles og inkorporeres – også i forhold til biblioteksafgiften. Bibliotekerne er repræsenteret af Danmarks Biblioteksforening
ved Lars Bornæs, bibliotekschef i Silkeborg og medlem af DBs forretningsudvalg, i et udvalg som skal komme med relevante anbefalinger på området til kulturministeren ’indenfor finanslovens givne økonomiske ramme for biblioteksafgiften’.

I dag er ordningen på ca. 166 millioner kroner og bevilges af Folketinget på de årlige finanslove. Støtten fordeles af Kulturstyrelsen ud fra en bestemt beregningsnøgle, og går til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger står på danske biblioteker. Biblioteksafgiften er en kulturstøtte, der er ikke tale om en betaling for bibliotekernes udlån. Ordningen er baseret på Nationalbibliografiens registrering af udgivelser og på bibliotekernes indberetninger for materialebestanden. De nye modeller udarbejdes under hensyn til overholdelse af  EU-retten, herunder reglerne om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og det forhold, at biblioteksafgiftsordningen i sin nuværende form er indirekte anerkendt af EU-Kommissionen.
Udvalget påbegyndte sit arbejde i efteråret 2012 og skal afgive rapport til kulturministeren senest 1. juli 2013.

Karenstidsordning på musikcd’er er slut. Der har siden 2005 været en karenstidsordning, der gør, at bibliotekerne først må udlåne musik-cd’er fire måneder efter udgivelsesdatoen.
Begrundelsen for karenstidsordningen var oprindelig frygt for øget kopiering af musik-cd’er. Den blev etableret af daværende kulturminister Brian Mikkelsen på forslag fra musikindustrien.

Danmarks Biblioteksforening har altid været modstander af ordningen og gav derfor i et høringssvar sin fulde støtte til Kulturministeriets forslag om dens ophævelse. DB er som ministeriet af den opfattelse, at karenstidsordningen er utidssvarende bl.a. som følge af øget brug af netbaseret musik. Med ophævelsen af ordningen primo 2013 kan folkebibliotekerne som før 2005 tilbyde udlån af nye musik-cd’er.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog