Beretning 2012 | Strukturen og de styrende organer

Både Danmarks Biblioteksforenings forretningsudvalg og repræsentantskab har som styrende organer involveret sig passioneret i debatten om bibliotekernes fremtid. Foreningen har i det forløbne år tematiseret alle møder sådan, at der ud over den daglige drift er blevet sat fokus på udviklingstendenser og fremtidige udfordringer. Der har været afholdt temamøder om fremtidens biblioteker og de digitale medier. Hver gang er interessenter ude fra inviteret med.

DBs egen struktur har også været genstand for flere temamøder både med medlemmerne ude i vore fem regioner og som tema for repræsentantskabet. Det sidste har resulteret i et oplæg til en ny struktur for hele foreningen, hvor der er udarbejdet nye vedtægter til behandling på Årsmøde 2013, så de kan træde i kraft efter kommunalvalget til årsmødet i 2014.

Den nye struktur kaldes EN FLEKSIBEL REGIONSSTRUKTUR. En struktur, der bygger på en styrket central organisation og fem regionale valgkredse, der hvert fjerde år vælger medlemmer til repræsentantskabet. Regionalt vælger man efter lokale behov, hvordan man indretter sig: Om man vil lave en egentlig foreningsdannelse med vedtægter eller arbejde med en løsere struktur. Eneste fælles regel er, at der en gang hvert 4. år skal være et valgmøde, men ellers kan man lokalt tilpasse mødestruktur og aktiviteter.

Regionsforeningerne vil have mulighed for at lave arrangementer, debatmøder og andre koncepter i samarbejde med DB centralt og søge tilskud til lokale aktiviteter. Samtidig foreslås det, at der i fremtiden bliver større prisdifference mellem medlemmer og ikke-medlemmer for at deltage i vores aktiviteter, ligesom det vil blive væsentlig billigere, hvis man arbejder i en kommune eller institution, der er medlem af DB.

Fremover lægges også op til kun at afholde generalforsamling på årsmødet hvert fjerde år efter et kommunalvalg frem for som nu hvert år. Årsmøderne ændres samtidig til at blive egentlige bibliotekspolitiske topmøder.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog