Beretning 2012 | Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har fyldt meget for DB i det forløbne år, da vi finder, at en del af svarene på morgendagens udfordringer kan findes gennem denne. DB administrerer, lægger lokaler til og deltager i styringen af Tænketanken.
Den arbejder på tværs af sektorer og bibliotekstyper og skal skabe en modelbeskrivelse af fremtidens BIBLIOTEKER, samt igangsætte en offentlig debat om emnet. Lederen af Tænketanken Lotte Hviid Dhyrbye blev ansat 1. oktober. Hun rapporterer her fra den indledende projektfase i sidste kvartal af 2012 og de planlagte aktiviteter frem over.

Globalisering, individualisering og digitalisering sætter bibliotekerne i deres oprindelige form under pres. Og de tørre tal viser nu, at ca. halvdelen af alle danskere ikke kommer på biblioteket.
Den røde tråd i biblioteksvirksomheden har gennem årene været et demokratisk og dannende virke over for den danske befolkning. Der har været fokus på en ligelig  oplysningsservice for alle som svar på vidensamfundets udfordringer.

Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen, Kommunernes Skolebiblioteksforening og Danmarks Forskningsbiblioteksforening har derfor nedsat en Tænketank for Fremtidens Biblioteker, der skal bidrage med løsninger, så bibliotekerne udvikler en naturlig og aktiv plads i fremtidens vidensamfund.

Betyder folkebibliotekernes faldende udlånstal, at den oprindelige opgave er løst?
Eller har bibliotekerne stadig en vigtig rolle at spille i opbygning og udvikling af fremtidens vidensamfund? Er der i virkelighed mere end nogensinde brug for et samlende og dannende bibliotek. Dét vil tænketanken give et svar på i løbet af de næste par år.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker vil skabe resultater
på følgende områder:

  • Udvikle brugbare modeller for fremtidens biblioteker i samarbejde med borgere, biblioteker, erhvervsliv og andre relevante aktører
  • Generere, formidle og dele viden med særligt fokus på fremtidens brugere, hvem er de og hvad efterspørger de?
  • Opfordre til debat - Engagere, involvere og udfordre i den brede offentlighed
  • Skabe involvering & partnerskaber – Involvering af biblioteker & ikke biblioteksfaglige aktører

Tænketanken skal undersøge, teste og skabe ny viden om: Hvad fremtidens bibliotek indeholder, hvordan det ser ud, hvilke services der tilbydes, og hvilke behov brubrugeren
har.

Årets gang 2012
April: Indledende workshop med deltagelse af 27 folkebiblioteker, tre private aktører og fire organisationer besluttes det at starte Tænketanken. Oktober: Lotte Hviid Dhyrbye blev ansat som leder i 50% stilling. November: Styregruppe beslutter nyt kommissorium, tidsplan, organisation og aktiviteter.

Planlagte aktiviteter 2013
Januar: Kulturvaneundersøgelsen 2012 og nedsættelse af arbejdsgruppe. Februar: Workshop og nedsættelse af strategiske værksteder/arbejdsgrupper. Juni: Folkemødet og NEXT Aarhus. Medio 2013: Salon for yngre biblioteksfolk

Viden og undersøgelser
Det er planen at gennemføre flere forløb:
Brugeren i dag og i morgen – en behovssegmentering & scenarier: En praksisanvendelig kortlægning af brugere og potentielle brugere nu og i fremtiden, deres behov og holdninger. Brugerstudier – antropologisk afdækning af biblioteksbrugere, deres adfærd, værdier, vaner, holdninger, ønsker og uerkendte behov. Der er i 2012 ansøgt om støtte på ca. halv mio. kroner fra Udviklingspuljen (beløbet er bevilget i starten af 2013).

Udvikling af modeller for Fremtidens Biblioteker
Målet er udvikling af modeller/prototyper for fremtidens biblioteker. Modeller, der er udviklet, ’testet’ og evalueret inden for projektet med fokus på digitalisering, dannelse og sammenhængskraft i samarbejde med borgere, biblioteker, erhvervsliv og andre relevante aktører. En indledende workshop afholdes sidst i februar 2013. Der oprettes herefter værksteder for videreudvikling med eksterne aktører og involvering af brugere samt afdækning af behov for relevante undersøgelser og analyser.

Organisation & økonomi
I tillæg til styregruppen og plenum nedsættes et ’advisory board’ med repræsentation af bibliotekseksterne profiler. Herudover arbejdes med tre andre former for kvalificering af Tænketanken: Tilførsel af kompetencer og ressourcer til Tænketankens arbejde. Yderligere eksterne fondsmidler gennem fundraising i forhold til aktiviteter, undersøgelser, projekter og organisationsudvikling. Samt opbygning af et tværfagligt netværk.

Debat
Tænketanken vil bidrage til biblioteksdebatten via www.fremtidensbiblioteker.dk, Linkedin diskussionsforum, løbende debat knyttet op på de konkrete modeller og undersøgelser og bl.a. et avis-indstik om Fremtidens Biblioteker.

Se Tænketankens medlemmer på www.db.dk/tænketank.
 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog