Biblioteker og IT-kompetencer

Danskernes holdning til biblioteker 2012

Danmarks Biblioteksforening (DB) har fået gennemført en undersøgelse af befolkningens holdning til de danske folkebiblioteker. Moos-Bjerre Analyse og Epinion har i samarbejde gennemført målingen som en landsdækkende befolkningsundersøgelse blandt i alt 1.021 repræsentativt udvalgte danskere på 15 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i perioden 12. juli – 27. juli 2012.

Biblioteker og it-kompetencer
It-kompetencer er stadig vigtigere for den enkelte borger i arbejdsliv såvel som mestring af tilværelsen i lidt bredere forstand. Herunder løsning af og hjælp til borgerservice funktioner, deltagelse i fritidsliv m.m. samt rationelle indkøb af forbrugsgoder og dagligvare. I denne forbindelse har biblioteker deltaget i udrulning af borger.dk på landsplan ligesom de lokale biblioteker tilbyder adgang til PC maskiner og it-introduktioner til borgerne. Bibliotekerne forventes derved også at spille en rolle i forhold til at højne it-kompetenceniveauet i samfundet.

Undersøgelsen viser, at bibliotekerne dels kan have en direkte og aktuel betydning for borgere form af at et betydeligt antal borgere har fået hjælp med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice eller andre selvbetjeningsløsninger, dels en indirekte rolle som forberedelse af og animering til it- brug, hvilket er indikeret af at personer, der hyppigt benytter eller har benyttet biblioteker som barn og ung i højere grad foretager internethandel. Det vises nærmere i de følgende to afsnit.

Bibliotekernes rolle for borgeres udnyttelse af selvbetjeningsløsninger
Undersøgelsesdeltagerne er adspurgt direkte hvorvidt de mener, at biblioteker har hjulpet dem personligt med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice eller andre selvbetjeningsløsninger. Når man tager højde for, at mange tilegner sig it-færdigheder gennem skole- og uddannelsessystemet, arbejdslivet eller ”learning by doing”, så er det forholdsvis mange, der oplever, at biblioteket har hjulpet dem direkte.

17% af befolkningen oplever, at biblioteket har hjulpet dem med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice eller andre selvbetjeningsløsninger. Det er naturligvis et mindretal, men det svarer til, at næsten 800.000 danskere på 15 år eller derover er blevet hjulpet af biblioteker i den henseende. Det er et anseeligt antal, når det som sagt tages i betragtning, at it-læring og udnyttelse af selvbetjeningsløsninger i vid udstrækning foregår i etablerede uddannelses- og kursusforløb samt learning by doing på arbejdsplads eller privat.

Det er også væsentligt, at især mange ældre – og herunder efterlønnere og pensionister - har nydt godt af hjælpen. Det gælder således især for:

  • Personer på 70 år og derover (25%) samt
  • Efterlønnere og pensionister (22%).

Det indikerer, at biblioteker spiller en væsentlig rolle for borgernes it-kompetencer og evne til at udnytte offentlige selvbetjeningsløsninger m.v. – og i særdeleshed spiller bibliotekerne en væsentlig rolle for ældre, der er udenfor uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Biblioteker har hjulpet mig med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice (borger.dk m.fl.) eller andre selvbetjeningsløsninger / Alder
  70+ år Øvrige
aldersgrupper
Meget enig 6% 4%
Enig 19% 12%
Uenig 29% 38%
Meget uenig 28% 33%
Ved ikke 18% 13%
Total 100% 100%

 

Biblioteker har hjulpet mig med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice (borger.dk m.fl.) eller andre selvbetjeningsløsninger / Alder
  70+ år Øvrige
aldersgrupper
Meget enig 40.634 144.156
Enig 117.387 473.012
Uenig 185.110 1.513.638
Meget uenig 176.081 1.328.939
Ved ikke 112.872 509.051
Total 632.084 3.968.796

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog