Bibliotekerne er borgernes indgang til verdensmålene

At bibliotekerne spiller en afgørende rolle i at skabe læselyst, står vist efterhånden klart for alle. Ligesom der ude i den kommunalpolitiske verden breder sig en opfattelse af, at bibliotekernes potentiale er stort og centralt i den kommunale udvikling. 

Men i en stadig mere globaliseret verden er bibliotekernes rækkevidde endnu større. Biblioteket et det helt oplagte sted at skabe den folkelige forankring i FN Verdensmål. 

På bibliotekerne har vi arbejdet med målene, allerede inden de blev vedtaget. I vores verdensorganisation IFLA arbejdede vi målrettet på at få bibliotekernes rolle skrevet ind. Det lykkedes flere steder, og særligt med mål 16.10 om at sikre alle adgang til information som en forudsætning for udvikling. 

Men bibliotekets rolle er mangfoldig i målet om en bedre verden.  Det er også baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening skabte DB2030 netværket med flere af de store verdensmålsorganisationer som CONCITO og Verdens Bedste Nyheder sammen med en række biblioteker og biblioteksorganisationer. Sammen har vi lige afholdt en stor konference Verdens Bedste Løsninger, som du kan læse om her i bladet og se mere om på db.dk.

Det handler lige nu om at skabe fokus omkring det, at bibliotekerne kan være borgernes indgang til verdensmålene. Bibliotekernes potentiale rummer nemlig en stor kraft i at facilitere partnerskaber. Det gør vi nationalt og globalt. Men særligt lokalt er mulighederne vide, både fordi bibliotekerne er vandt til at være centrale i samarbejderne mellem civilsamfund, foreninger, virksomheder, den offentlige sektor og alle de borgere der bruger bibliotekerne. Mange borgere ønsker også at deltage og involvere sig i at skabe en bedre verden og arbejde med FN’s verdensmål. For alle parter kan bibliotekerne være den lokale aktør som understøtter og skaber handlekraft. 

Bibliotekets rolle er meget mere end adgangen til kultur og læsning. Biblioteket er som  folkeoplysnings- og vidensinstitution en indgang til alle verdensmål. Biblioteket skal if. loven formidle offentlig information men også information om samfundsforhold. Information, viden og fakta er den ene del af opgaven omkring verdensmålene, og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer – er en anden del. 

Biblioteket kan både bidrage til at understøtte borgernes læsefærdigheder og indsigt, samt til demokratiforståelse – og som lokalt frirum for debatter og meninger være relationsskaber mellem borgere og institutioner. Det kan være via traditionelle redskaber men også f.eks. med et makerspace, et samarbejde med lokale aktører eller med kultur, viden og læring at klæde fremtidens borgere og beslutningstagere på.

For at verdensmålene kan realiseres, må borgerne inddrages, så der skabes en forståelse af og et ejerskab til verdensmålene. Derfor vil vi i samarbejde med borgere og partnerskaber gøre FN’s verdensmål borgernære og forståelige. Det er vores ambition at omsætte verdensmålene til virkelighed ved at gøre dem til hverdagsmål. Sammen vil vi ændre måden, vi gør tingene på, og på sigt skabe en mere bæredygtig adfærd hos os selv og borgerne.

På bibliotekerne har vi kompetencer og erfaringer med formidling, oplysning og kommunikation med borgere, derfor påtager vi os et ansvar med videreformidlingen af verdensmålene. Danmarks Biblioteksforening vil sammen med DB2030 netværket gerne går foran med at skabe ”Bibliotekernes verdensmålserklæring”, som vi i løbet af efter-året inviterer alle der arbejder med verdensmål med ind i.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog