Bibliotekerne i den digitale fremtid

Debatten om Bibzoom og andre digitale tjenester rejser spørgsmål om bibliotekernes fremtidige rolle

Landets biblioteker er borgernes garant for fri og lige adgang til viden, kulturoplevelser og information. En adgang som har medvirket til dannelsen af det vidensamfund, som vi alle er en del af i dag.

Denne kerneopgave for bibliotekerne står i disse måneder for skud fra flere sider. Senest er bibliotekernes musiktjeneste BibZoom kommet i søgelyset, efter at landets to største kommuner af besparelsesmæssige grunde har valgt at fravælge tjenesten. Som erstatning vil bibliotekerne, forlyder det, lave en tjeneste, der skal hjælpe bibliotekets brugere videre til andre digitale musiktjenester: kommercielle, reklamefinansierede m.fl.

”Som formand for Danmarks Biblioteksforening synes jeg naturligvis det er bekymrende, at landets to største biblioteksvæsener har måttet tage denne beslutning, da det kan blive en glidebane væk fra bibliotekets kerneopgaver om både at stille analoge og digitale materialer til rådighed for borgerne. Men jeg forstår, at det kan være nødvendigt at prioritere de økonomiske forudsætninger i forhold til antallet af brugere” siger Vagn Ytte Larsen og fortsætter:

”Det er en meget vigtig diskussion, for den digitale udvikling forandrer jo verden. Principielt bør man have det hele på bibliotekerne, så borgerne har lige adgang til materialerne, for hvad sker der den dag, de kommercielle tjenester ikke længere udbyder alt. Eller tager for høje betalinger eller af andre årsager gør adgang til materialerne mere besværlig. Skal markedet alene bestemme, hvilke materialer borgerne skal have adgang til?” siger Vagn Ytte Larsen.

Enhver borgers mulighed for at tilegne sig viden og information på lige fod med naboen må ikke være afhængig af økonomisk formåen. Sådan fungerer et demokratisk samfund ikke, og derfor er det også vigtigt at slå fast, at bibliotekerne fremover skal kunne tilbyde borgerne adgang til materialer, også når de er udkommet digitalt.

Danmarks Biblioteksforening vurderer denne diskussion om bibliotekernes fremtidige tilbud som helt central. Foreningens tager derfor på sit årsmøde til marts denne og afledte problemstillinger op til debat, og kigger på fremtidige løsninger for ’Biblioteket efter Spotify’ – se www.db.dk/2013

For yderligere oplysninger kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Konstitueret direktør Hellen Niegaard, tlf. 2273 0250

Læs også
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE1860514/har-biblioteket-overhovedet-en-fremtid/
http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/article4975286.ece
http://www.søndagaften.dk/arkiv/2013/0107.html
http://kortlink.dk/bwwb - Bibzoom som national løsning
https://www.db.dk/artikel/stop-den-digitale-panik - Vagn Ytte Larsen om Bibzoom og e-bøger

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog