Bibliotekernes betydning for 'De kloge hjerner'

Bibliotekerne er med til at gøre det attraktivt for udlændinge at blive i et lokalområde viser ambitiøst projekt fra Midt- og Vestjylland.

I tæt samarbejde med især erhvervsrådene har bibliotekerne i Midt- og Vestjylland initieret og eksperimenteret med en række forskellige former for kulturelle tilbud rettet mod udenlandske medarbejdere bosat i lokalområdet. Omkring 50 kulturelle arrangementer er blevet gennemført med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Erhvervslivs og kommuners fokus på udenlandsk arbejdskraft
I Midt- og Vestjylland findes store virksomheder (f.eks. Siemens A/S, Vestas Wind Systems A/S, B&O), der forsøger at løse manglen på arbejdskraft ved at tiltrække medarbejdere fra udlandet. Virksomhederne har behov for at kunne tilbyde noget udover arbejdet og en god løn for at fastholde medarbejderne. Ligeledes har kommunerne i området interesse i at holde på disse folk, så deres ægtefæller også kommer til området og kan indgå i andre brancher.
Derfor indgår Herning Bibliotekerne, Struer Bibliotek, Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne og Ikast-Brande Bibliotek i et strategisk udviklingssamarbejde med både de respektive kommuner, med erhvervsrådene og med udvalgte virksomheder.

Det sidste års intensive og meget tværgående udviklingsarbejde viser, at bibliotekerne gennem en række attraktive kulturelle tilbud spiller en væsentlig rolle i fastholdelsen af udenlandske medarbejdere – de såkaldte newcomers.

Men hvor er danskerne henne?
Alle arrangementer er annonceret og gennemført på engelsk med god deltagelse – af især udlændingene.
“Det er lettere hjemme i England, hvor man kan gå på pub og møde folk!”, sagt af engelsk gymnasielærer – har boet i DK i 1/2 år.

Newcomers efterlyser generelt flere arrangementer, som henvender sig til både danskere og udlændinge. De vil gerne møde flere lokale danskere. Her er bibliotekerne en oplagt mulighed og en unik neutral platform for kulturmødet. Og der er gode erfaringer med, hvilke arrangementer, der skal til, for at koblingen mellem dansker og udlændinge opstår. Arrangementerne er en god måde at skabe nye sociale kontakter. Og en forudsætning er, at bibliotekerne bliver endnu skarpere i ydelserne og i markedsføringen over for udlændingene.

Hvad kan få dig til at blive i Danmark?
Udlændingene giver udtryk for, at det først og fremmest handler om at have et sikkert job, og dernæst venner, som meget gerne må være lokale danskere.
“- mit sociale liv er her, og jeg føler mig hjemme her. Og så har jeg et godt job”. Indisk ingeniør, - har boet i Struer i ca. 5 år.

Flere drømmer om at stifte familie, for det kan være hårdt at komme til Danmark som single. Der er også mindre tilbøjelighed til at flytte, når man har lært dansk, og når man har lært at bruge de sociale og kulturelle muligheder i lokalområderne.
“- Jeg har det godt her. Det er en stille og rolig by. Folk kender mig, og hilser og snakker, når jeg er ude at handle. Det ville være anderledes i England”. En engelsk kunster, - har boet i Struer i nogle år.

I’d be happy to help
Udvalgte udlændinge er blevet spurgt, om de kunne tænke sig at hjælpe til med at arrangere nogle af de kulturelle tiltag i fremtiden – som frivillige. Alle adspurgte siger samstemmende, at det vil de gerne  med glæde.

Det giver rigtig god mening og yderligere perspektiv i arbejdet, hvis bibliotekerne benytter muligheden for at trække på newcomers i arbejdet. Som rådgivere eller som praktiske udførere af events rettet mod denne gruppe. Det giver mulighed for at fortsætte indsatsen udover projektperioden. Og bibliotekerne har lært meget på kort tid: Der er kommet fokus på en helt ny målgruppe. Som de skal tænke ind både i rækken af services og i selve indretningen af bibliotekerne.

Pixibog med gode råd
På en netop afholdt evalueringskonference på Remisen i Brande er perspektiverne i bibliotekernes rolle i forhold til de udenlandske medarbejdere blevet drøftet. En kogebog med gode praktiske idéer til andre biblioteker bliver udarbejdet og kan rekvireres, så længe lager haves hos projektleder Tina Daugaard, Herning Bibliotekerne (bibtid@herning.dk.).

Eksempler på aktiviteter for og med newcomers:
•  Guidet byvandring ved museumsvejledere og biblioteksintro med afsluttende traktement på biblioteket.

•  “Expat Dinner” for danskere og udlændinge, hvor alle medbringer mad fra deres hjemland til fælles spisning på biblioteket.

•  “Lån en dansker”- event, typisk dansk mad og dansk musik på programmet.

•  “How to survive in Denmark” foredrag med ‘local newcomer’ om mødet med danskerne.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog