Bibliotekernes Læsespor vil redde børn og unges læselyst

Foto - Læsesporet.dk.

Ord, sprog og læsning er på mange måder i centrum i Aalborg Bibliotekernes service bl.a. gennem de velkendte initiativer Sprogstart og Ordkraft – og i dag med øget fokus på Læsespor og læselyst.

Læsning er og har altid været et brandvarmt emne for både politikere og biblioteker. Men til trods for mange gode indsatser og initiativer er den kedelige tendens med svigtende læ-selyst hos børn og unge endnu ikke blevet vendt. Det er naturligvis et problem, vi som biblioteker tager dybt alvorligt.

Vi ved, at læsning styrker den personlige identitetsdannelse, stimulerer kritisk sans, styrker evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig viden – udover selvfølgelig at styrke og træne evnen i at læse og skrive. Styrkede læsekompetencer har således en helt enorm og åbenlys samfundsmæssig værdi.

Derfor er der nu et behov for, at vi samler kræfterne i kampen mod den manglende læselyst. Vi tror på, at en stærk fælles indsats er vejen frem, og netop derfor har vi i samarbejde med andre biblioteker skabt Bibliotekernes Læsespor – Læsesporet.dk.

En fælles national dyb tallerken
De danske biblioteker har heldigvis altid ladet sig inspirere af hinanden, og mange har allerede udviklet gode og succesfulde koncepter, som både motiverer og skaber læselyst for tusindvis af børn og unge hvert eneste år. Ofte er initiativerne dog forankret i en enkelt kommune eller i et enkelt bibliotek, og det kan opleves som om, at vi igen og igen bruger kræfter på at opfinde den samme dybe tallerken. Det er præcis det, vi prøver at undgå med Bibliotekernes Læsespor, der skal forfine, udvikle og ikke mindst udbrede eksisterende læselystinitiativer. Læsesporet vil også give et overblik, der kan bruges til at holde et kontinuerligt fokus på de områder og målgrupper, hvor vi kan udvikle nye og spændende læ-selystkoncepter.

Værktøjer til fagprofessionelle, bibliotekspersonale og forældre
Der er allerede lagt en skarp kurs for de 0-6 årige på sprogsporet.dk, og tiden er moden til, at vi også får stillet skarpt på de 6-16 årige. Det er her, Bibliotekernes Læsespor kommer ind i billedet. Portalen læsesporet.dk er netop gået i luften, og den bygger videre på tanken om at give fagprofessionelle, bibliotekspersonale og forældre den bedste indgang til bibliotekernes mange tilbud. Det giver voksne de bedste forudsætninger og værktøjer til at støtte op om og hjælpe til med at udvikle børnenes læsekompetencer og ikke mindst skabe interessefællesskaber, hvor læs-ningen kan skabe og udvikle relationer.

Læsesporet.dk
Bibliotekernes Læsespor er folkebibliotekernes samlede læseindsats forenet under ét stærkt fælles brand med én samlet indgang – Læsesporet.dk.

Læsesporet.dk udbygges løbende med nye koncepter, der er testet og kvalificeret. I øjeblikket kan man finde fem koncepter på siden, som hver især er udviklet af forskellige biblioteker. De er tilpasset målgrupperne og klar til brug:

•  Kreativ leg med historier – til indskolingen
•  Læsedysten – til indskolingen
•  Bookcamp – til mellemtrinnet
•  Læsefamilier – til mellemtrinnet
•  Sluk og læs – til udskolingen

Prikker til læseiver og nysgerrighed
Et eksempel på et koncept kunne være Aalborgs eget Læsefamilier. I Læsefamilier låner læsefamilierne tematiserede poser med indhold sammensat af bibliotekarer. Posens indhold kan engagere og samle bredt og i særlig grad prikke til læseiver og nysgerrighed. Læsefamilieposerne er ikke ment som ‘træningsposer’, men som familiehyggeposer, der sætter fokus på læsning og fællesskab i familien. Tilbuddet har lokket både børn og voksne væk fra skærmene og har været med til at skabe nærvær, fællesskab og oplevelser sammen med familien.

Læsning skal være mere end en sur pligt
Forsker og ph.d. Stine Reinholdt Hansen har været med til at udarbejde en række kriterier, som koncepterne under Bibliotekernes Læsespor skal leve op til. De er blandt andet brugt til at validere de første fem koncepter på læsesporet.dk.

Hun fortæller: “Vores børn er glade for sociale og digitale medier, og de skal hjælpes lidt på vej, hvis de skal have en stærk læsekultur ved siden af alt det andet, de laver... Netop derfor er et initiativ som Bibliotekernes Læsespor så vigtigt. Her kan både forældre, lærere, pædagoger og bibliotekarer finde initiativer og forslag, der kan gøre læsning til meget andet end en sur pligt.”

Hvis du har børn i skolealderen, er lærer eller biblioteksansat – eller hvis du bare interesserer dig for børn og læselyst, opfordrer vi hermed til, at du allerede nu går om bord på læsesporet.dk, så vi kan få reddet læselysten sammen.

■ Bibliotekernes Læsespor er udviklet for centralbiblioteksmidler af Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med Herning Bibliotekerne og sættes nu i drift som en af indsatserne i Centralbibliotekernes nye rammeaftale. Har du spørgsmål eller feedback til Bibliotekernes Læsespor, kan du kontakte programkoordinator Anne Grønhøj på anne.groenhoej@aalborg.dk.

 

LONNIE MOLIN LUND, Aalborg Bibliotekerne.

Fakta - Nye målsætninger for Centralbibliotekernes arbejde
Kulturministeren har udpeget tre temaspor, der skal omsætte de kulturpolitiske ambitioner, og Aalborg Bibliotekerne står på vegne af alle Centralbibliotekerne i spidsen for det ene: ”Glæden ved Sprog, litteratur og læsning”. Inde under dette temaspor ligger tre særskilte indsatser: Bibliotekernes Sprogspor, Bibliotekernes Læsespor og Læsekoncepter for voksne. Næste skridt i processen er derfor bl.a. at arbejde videre med, hvordan vi kortlægger koncepter for de voksne. Læs mere på Centralbibliotek.dk

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog