Biblioteksassistentuddannelse - på akademiniveau

Biblioteksassistenterne på folke- og forskningsbiblio- teker får fra januar 2013 en helt ny uddannelse.

Gennem det sidste halve år har HK Kommunals Biblioteksudvalg og TR-kollegiet for de Statslige biblioteker og Arkiver arbejdet intenst sammen med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling og Professionshøjskolen Metropol om at få skabt en ny og mere fleksibel biblioteksassistent-uddannelse. En uddannelse, der bedre tager højde for de helt aktuelle forandringer, vi står over for i biblioteksverdenen.

Nye rammer og opgradering
Uddannelsen flyttes samtidig fra IVA (tidl.Danmarks Biblioteksskole) til COK og Metropol. Det skaber stor fleksibilitet for os, at uddannelsen nu udbydes både hos COK og Metropol, idet de to uddannelsesinstitutioner giver merit frem og tilbage mellem sig. Uddannelsen vil stadig være modulopbygget.

Ikke alene flytter uddannelsen, den bliver ved samme lejlighed opgraderet til akademiniveau og indgår også i det såkaldte ECTS-system, hvor uddannelser og kurser udregnes efter point. Dette betyder bl.a., at man efterfølgende kan få direkte adgang til Diplomuddannelse og derefter Masteruddannelse.

Ny mulighed for ‘gamle’ biblioteksassistenter
Det er intentionen, at der også skal være rigtig gode muligheder for at de medarbejdere, der har en ældre biblioteksassistentuddannelse, skal kunne tage moduler/elementer i forbindelse med deres efter- /videreuddannelse. Vi håber begge, som vi også har sagt i andre sammenhænge, at mange biblioteksassistenter vil tage modulerne som videreuddannelse. Dels kan de få en meget sjovere arbejdsdag, og dels vil det give flere muligheder for at sikre dem et job i fremtiden. Man kunne nemlig godt frygte, at de nuværende stillinger bliver sparet væk, fordi arbejdsgiverne vil have ansatte, der mestrer mere.

Man bliver aldrig for gammel til at videreuddanne sig. Det handler om at tage nogle chancer og tro på, at man kan klare det. I ‘gamle dage’ var man ansat til noget bestemt. Sådan er det ikke længere i det offentlige.

Uddannelsens tre elementer
Den nye biblioteksassistentuddannelse er sammensat af en fællesdel, en specialedel og et afgangsprojekt.

Fællesdelen tages samlet over to semestre og indeholder stadig fagene Administration og forvaltning samt Psykologi og organisation. Indholdet af disse fag er naturligvis blevet justeret. Det nye i uddannelsen er specialefagene Borgerkommunikation og Digital service (På Metropol hedder faget: Digital service og innovation).

Følgende beskrivelse omkring specialedelene er listet fra COK, men Metropols specialefag har tilsvarende indhold.

Specialedelen inden for Borgerkommunikation, som er udviklet specielt til biblioteksansatte, har følgende indhold:

 • Borgervejledning, mundtlig kommunikation og instruktørrollen
 • Kommunikationsmedier – og kanaler
 • Skriftlig kommunikation, webkommunikation, hjemmesider
 • Det retlige grundlag for offentlig kommunikation og public service, herunder Biblioteksloven
 • Viden om målgrupper og betydningen for kommunikation
 • Kompetencer til at vejlede og guide borgerne i offentlige hjemmesider og digitale services
 • Markedsføring og innovation
 • Service, kvalitet og effektivitet i opgaveløsning

Specialedelen inden for Digital service, som har til formål at give den studerende færdigheder som “digitale guider” for borgerens brug af nettet, har følgende indhold:

 • Hvordan møder vi borgeren på nettet?
 • Hvordan fremmer vi den digitale selvbetjening i kommunerne – på bibliotekerne og i borgerservice?
 • Bliv den kritiske bruger, som kan vurdere troværdigheden af det, du finder
 • Lær bedre webkommunikation
 • Skriv til nettet, så det virker

Afgangsprojektet kan naturligvis rettes imod praksis i den studerendes daglige arbejde, men kan også indeholde mere teoretiske emner.

Store forventninger, men ny titel mangler!
Vi er sikre på, at denne nyudvikling af vores biblioteksassistentuddannelse vil imødekomme nogle af de forventninger, der stilles til bibliotekerne og til deres medarbejdere også i en digital verden. Uddannelsen har naturligvis også været forelagt bibliotekschefer i både folke- og forskningsbibliotekerne og er blevet modtaget meget positivt.

Nu mangler vi så bare at finde en bedre titel til vores uddannelse og en ændret stillingsbetegnelse, som er mere dækkende i forhold til det arbejde, som reelt bliver udført af “biblioteksassistenter.”
 

Kirsten Westh og Jonna Vestergaard er formænd for hhv. HK Kommunals Biblioteksudvalg og TR-kollegiet for de statslige biblioteker og arkiver. Jonna Vestergaard er efterfølgende blevet afløst af Belinda Nissen (SDU) som formand

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog