Biblioteksvagten version 2020

Vigtigheden af informationssøgning og referencearbejde bliver i dag sjældent fremhævet, men nu styrkes fagligheden med nyt tiltag. Til fordel for brugerne landet over, fortæller formand Pernille Schaltz.

En ny læringsplatform – en Sandkasse – som foreningen Biblioteksvagten står bag skal styrke kompetenceudvikling indenfor referencearbejde.

I en verden, hvor fake news dominerer mediebilledet, og digital dannelse er en mangelvare, er bibliotekernes kerneopgave ikke blevet mindre vigtig. Når unge spørger Google til råds, og viden kun er få klik væk, er det vigtigt at holde sig for øje, at det klassiske referencearbejde stadig har sin berettigelse.

Ord som referencearbejde og at verificere viden lyder for nogen måske støvet og gammeldags. Ikke desto mindre er der tale om væsentlige kernekompetencer, der til stadighed er vigtige i et videnssamfund. At navigere i en verden, der er præget af informationsoverload, og at kunne sortere i og forholde sig kritisk til mediernes udsagn, bliver kun vigtigere for hver dag, der går. Men det er kompetencer, der skal vedligeholdes og styrkes, og det kommer ikke af sig selv.

Biblioteksvagtens Sandkasse – et nyt tiltag med fokus på kompetenceudvikling
I Biblioteksvagten, folkebibliotekernes fælles oplysnings- og spørgetjeneste, arbejder vi løbende på at styrke og opkvalificere det klassiske referencearbejde og sætte fokus på kompetenceudvikling over for bibliotekernes medarbejdere, så det kan være til gavn for både nuværende og kommende biblioteksvagter – og for biblioteker i al almindelighed. Det sker blandt andet via et helt nyt tiltag, nemlig Biblioteksvagtens Sandkasse.

I august 2020 kickstartede Biblioteksvagten denne nye, digitale læringsplatform, hvor nuværende og kommende biblioteksvagter kan få finpudset kompetencerne. Her kan både nye og erfarne biblioteksvagter få et solidt brush-up og en slags virtuelt mesterlæretilbud inden for informationssøgning og referencearbejde. På den måde er vi med til at sikre, at det høje faglige niveau bliver givet videre til nye generationer, så Biblioteksvagten fortsat kan give borgerne kvalificerede svar på spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Digital træningsbane
Biblioteksvagtens Sandkasse fungerer som en digital træningsbane, hvor man som deltager helt konkret kan teste og forbedre sin viden. Man kan prøve kræfter med at løse komplekse referencespørgsmål, som man efterfølgende får feedback på af erfarne referencebibliotekarer. Biblioteksvagtens referencebibliotekarer oplærer med andre ord kollegerne og sikrer derved stærke kompetencer, og således bibliotekernes fortsatte mulighed for at servicere danskerne på kompetent og bedste vis – både i Biblioteksvagten og på eget bibliotek.

Tilbuddet er kommet godt fra start, og vi har allerede oplevet stor interesse. Siden august er der 70 tilmeldte, der kommer fra 39 forskellige biblioteker. Der tikker nye tilmeldinger ind hver dag, og den store opbakning indikerer sandsynligvis også, at kompetenceudvikling og efteruddannelse er meget efterspurgt.

Referencearbejde - stadig bibliotekernes kerneopgave
Vigtigheden af informationssøgning og referencearbejde bliver i dag sjældent fremhævet. Det bliver ikke prioriteret højt på uddannelsen, og udbuddet i den senere kompetenceudvikling og efteruddannelse er ikke stort. Men selv om informationssøgning og referencearbejde måske ikke fremstår særligt moderne, er det unægteligt en af bibliotekernes vigtigste opgaver. En kerneopgave, der kræver ekspertise og indgående viden om både fysiske og digitale kilder, ligesom den også kræver erfaring og tid til at følge med i udviklingen af digitale kilder.

I Biblioteksvagten ønsker vi at imødekomme det stigende behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse, og derfor har vi valgt at sætte vores ressourcer i spil til gavn for dem, der har brug for det. Biblioteksvagten har tradition for et solidt fællesskab, og derfor er det en stor glæde, at vi sammen kan trække på vores viden og erfaring og klæde nye biblioteksvagter på til fremtiden. Det er gratis at deltage i Biblioteksvagtens Sandkasse, og alle er velkomne.

■ Den 8. december 2020 afholder vi desuden en konference i samarbejde med Forbundet Kultur og Information samt Referencefaggruppen, hvor vi sætter fokus på referencearbejdet i et nationalt perspektiv. Indholdet for konferencen er stadig under udvikling, men konferencen vil byde på forskellige oplæg og en paneldebat. Vi ønsker blandt andet at sætte fokus på borgernes adgang til information ud fra et samfundsmæssigt perspektiv og at komme ind på referencearbejdets status på bibliotekerne gennem tiden. Alle er velkomne til at deltage.

 

PERNILLE SCHALTZ er Fmd. for Biblioteksvagten oog bibliotekschef, Herning Bibliotekerne.

 

Fakta om Biblioteksvagten:
50 folkebiblioteker samt Det Kgl. Bibliotek Aarhus og Syddanske Universitetsbibliotek er med i ordningen.
Den øverste myndighed for Foreningen Biblioteksvagten er den årlige generalforsamling, og i dette forum vælges dels det administrative bibliotek, dels bestyrelsen, som varetager ledelsen af Biblioteksvagten.
Bestyrelsen er sammensat af 6 medlemmer:
1 leder/ledelsesrepræsentant fra det administrerende bibliotek (formanden)
5 ledelsesrepræsentanter fra medlemsbibliotekerne, heraf mindst 2 fra forskningsbibliotekssektoren
Administrerende bibliotek – foreløbig til udgangen af 2020: Herning Bibliotekerne.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog