BIMUS viser vejen. Fælles biblioteks- og museumsudviklingg

Hvordan sikrer vi, at vores biblioteker og museer hele tiden udvikler sig, så de fortsat er relevante for borgerne? Med afsæt i dette spørgsmål besluttede Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Museum (nu:Romu) i 2013 at se hinanden lidt dybere i øjnene. Det blev starten til et dynamisk udviklingsprojekt BIMUS. I dag et stærkt partnerskab til fordel for både byen, borgerne og de to kulturinstitutioner.

BIMUS er en forkortelse af Bibliotek og Museum, og logoet er udviklet ud fra tanken om, at selv to massive og veletablerede institutioner sagtens kan danne et nyt rum for fælles udvikling.
Ud fra forudsætningen om, at medarbejderne skal kunne se sig selv i samarbejdet og betragte det som en kollegial udvidelse, har BIMUS udviklet sig til en succesfuld ekstraressource i dagligdagen hos både Roskilde Bibliotekerne og Romu, og resulteret i en række nytænkende projekter til borgerne i Roskilde.

Formidling som afsæt
BIMUS er opstået ud fra en erkendelse af, at begge institutioner – bibliotek og museum – har formidling til fælles, men det sker på baggrund af meget forskellige fagligheder. Tilsammen ville mødet mellem faglighederne skabe meget frugtbare miljøer for udvikling. Dertil kom den gensidige læring af forskellige praksisformer og erfaringer. Så målet blev fra starten ønsket om at dele ressourcer, kompetencer og viden – og at gå så langt, som det er muligt uden reelt at fusionere.

Med udgangspunkt i Roskilde Bibliotekernes bibliotekspolitik og Romu’s strategi blev BIMUS således sat i verden for at undersøge mulighederne for at drage nytte af ressourcer på tværs, og sammen løse udfordringer på nye måder. For ser man på biblioteks- og museumsloven, er der klare ligheder i vores formålsbestemmelser. Ligesom vi er fælles om at interessere os for løbende at tilpasse vores formidling og øvrige kulturelle aktiviteter, så vi fortsat er relevante for nutidens borgere i deres søgen efter oplysning, viden og dannelse.

Ny inspiration og ekstra ressourcer
Strategien bag BIMUS har været bottom-up. Samarbejdet skulle vokse op nedefra og være medarbejderdrevet. På den baggrund er samarbejdet vokset støt og roligt de første år, og nu sker der for alvor noget. Medarbejderne har lært hinanden bedre at kende på tværs, dels gennem erfaring med fælles projektudvikling, dels via løbende fælles personalemøder og -arrangementer. Således er man blevet klogere på hinandens fagområder og samtidig blevet skarpe på egne professionelle styrker og svagheder, hvilket gør det muligt at identificere, hvor det giver god mening at løse opgaver i fællesskab.

Organisering og styring
De to institutioner har i alt omkring 200 medarbejdere. For størstedelen er samarbejde oplagt og umiddelbart givende, mens det for andre ikke er noget, der konkret berører deres hverdag og arbejdsopgaver. Alle medarbejdere kender dog til BIMUS og samles årligt til fire fælles personalemøder, hvor der orienteres om konkrete projekter, afholdes workshops eller eksterne oplæg om for eksempel borgerinddragelse, kultur som sundhedsfremme, eller et kursus i at blive en god ambassadør for sin institution.

Personalemøderne suppleres af et månedligt BIMUS nyhedsbrev, hvor der orienteres om de fælles projekter, nye medarbejdere præsenteres, og der opfordres til at deltage i relevante konferencer og debatter. Samtidig arrangeres løbende inspirationsworkshops og foredrag internt. I år kan medarbejderne eksempelvis tilmelde sig en temadag om ‘Design Thinking’ faciliteret af biblioteket eller en temadag om ’Udstillingsdesign’ faciliteret af museet.

Organisatorisk består BIMUS af en styregruppe, en mellemledergruppe samt en række konkrete projektgrupper defineret af medarbejderne selv. Udviklingsmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen og institutionernes egenfinansiering har gjort det muligt at finansiere projekter, studieture, personalearrangementer, fælles grafisk identitet og sekretærbistand, der alt sammen har været med til at sikre en positiv udvikling.

Håndværkscafé til flygtninge og drivkraft bag Roskilde Kulturstrøg
Med BIMUS står Roskilde Bibliotekerne og Romu som en stærk medspiller i udviklingen af lokalsamfundet. Eksempelvis udgør BIMUS sekretariatsfunktionen for Roskilde Kulturstrøg, hvor syv kulturelle aktører i Roskilde bymidte er gået sammen om at skabe en aktiv bymidte med alternativer til handelslivet. Og efter medarbejdernes eget ønske er der blevet ansat en koordinator, der, finansieret af BIMUS, kan sikre fremdrift af projektet med tæt tilknytning til de enkelte institutioner.

Andre igangværende BIMUS-projekter dækker over alt fra udviklingen af en håndværkscafé for flygtninge i Roskilde, hvor en BIMUS-ansøgning har resulteret i midler til tolkebistand, til implementering af en række selvbetjente bogskabe til lokalområdet, hvor borgerne kan låne bøger og genstande ud fra en række forskellige temaer. Blandt de afsluttede BIMUS-projekter kan nævnes Erindringskufferterne, der består af tematiske samlinger af genstande, bøger og fotos, der gennem anvendelse og samtale kan hjælpe erindringen på vej hos demensramte på plejecentre. Et andet eksempel er projektet ROCKBIB, hvor musikbibliotekarerne har været med til at udvikle forskellige formidlingstiltag til Danmarks nye rockmuseum, Ragnarock, der officielt åbner den 29. april i år.

Fremtiden – ingen vej tilbage
I 2016 planlægges en fælles sommerfest og en fælles julefrokost, der erstatter både bibliotekets og museets egne traditionelle julefrokoster. Vi fusionerer dog ikke lige med det samme, men der er godt gang i de fælles arbejdsgrupper, og stadigt flere medarbejdere inddrager hinanden i nye udviklingsprojekter. Men fælles projekter betyder også, at vi skal ændre praksis og rutiner for planlægning og ressourceallokering. Det er dette lange seje organisatoriske træk, der kan sikre BIMUS sin fortsatte berettigelse og forankring i vores dagligdag. Og der er ingen vej tilbage - heldigvis!

 

Naja Bjørn Nielsen, Rum & Kommunikation, Roskilde Bibliotekerne.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog