Bred politisk opbakning er afgørende for Albertslunds kulturliv og ny kulturpolitik

Hediye Temiz (B). Privatfoto.

Hediye Temiz (B) er formand for Kultur- og Fritids- udvalget og medlem af bl.a. økonomiudvalget og Albertslunds yngste politiker knap 22 år gammel. Temiz bor sammen med sin mor og bedsteforældre i Albertslund. Til dagligt læser hun til socialrådgiver og arbejder med børn og unge i Rødovre Taekwondo klub som taekwondo træner.

Efter et år med svære budgetudfordringer, ser Albertslund nu fremad.

Hvordan ser du bibliotekets rolle i fremtiden, hvor Hedemarken er nedlagt?

- Biblioteket har altid haft en stor rolle i kulturlivet og udviklingen af kulturlivet i Albertslund. Med lukningen af filialen i Hedemarken, betyder det selvfølgelig, at biblioteket kommer til at have et større ansvar, for at alle vore borgere får mødt biblioteket. Jeg ved allerede nu, at vores ledere og medarbejdere arbejder med nogle innovative og midlertidige løsninger ude i byen, så de kan nå så langt ud som muligt.

Albertslund måtte gennem store besparelser for budget 2020-2021. Hvad betyder det for jeres kultur og fritidsliv?

- Det er aldrig rart at skulle spare. Men desværre stod vi overfor et svært budget, der betød, at vi blev nødt til at tage en stor sparerunde på biblioteket. Til gengæld var det fra politisk side yderst vigtigt for os at give biblioteket mulighed for selv at finde  besparelsesmuligheder. En sparerunde vil altid have en effekt, men som kulturudvalgsformand er jeg sikker på, at vores institutioner og foreninger vil tænke nye løsninger, så vi stadig vil have mange kulturaktiviteter af høj kvalitet.

Kommunen er i gang med at lave en ny kultur- og fritidspolitik, hvad skal dens fokus være og hvornår skal den være klar?

- Med vores nye kultur- og fritidspolitik skal vi sætte fokus på alt det gode, vi gør, så vi kan videreudvikle på det samtidig med, at der kan være plads til nye initiativer i byen.
Politiken er langt fra klar, og jeg kan derfor ikke med sikkerhed fortælle, hvad den kommer til at indeholde, men jeg kan med sikkerhed sige, at det kommer til at være en kultur- og fritidspolitik, der er til alle og for alle Albertslund borgere.
Forhåbentlig er den klar i løbet af 2021, men desværre har vi været en del forsinket på grund af COVID-19. Vi er et udvalg, hvor mange af vi politikere i forvejen er en del af kultur- og fritidslivet i byen, og derfor tror jeg netop, at denne kultur- og fritidspolitik kommer til at være præget af vores alles holdninger, og forhåbentlig bliver det også en politik, der får bred opbakning i kommunalbestyrelsen.

■ Det Radikale Venstre er med i kommunens budget for 2021, oplyser Hediye Temiz. Et budget, der skal gøre Albertslund mere aktiv, tryggere og grønne. Helt konkret har hun selv arbejdet for at få følgende ting med i budgettet:

Sportstrappen: En indsats, der forbinder folkeskolens 0.-1. klasse og idrætsforeningerne, så̊ klasserne bliver præsenteret for nogle idrætsforløb i samarbejde med foreningerne og gør vores børn mere aktive.
Tryghedsinitiativer: Der bliver arbejdet i en tænketank med at få̊ konkrete løsninger på̊ de udfordringer, vi har i byen. Bl.a. nogle tiltag, der kan indgå̊ i et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, så̊ man kan få̊ en SSP lignende indsats. Og muligheden for at få̊ nogle gadeplansmedarbejdere, der kan fungere som rollemodeller.
Musikteatret: Her spares ikke i 2021, og vi ser på̊ hvordan flere foreninger kan få̊ gavn af musikteatret, nå̊r lokalerne stå̊r ubenyttede. Desuden er det skrevet ind i aftalen, at musikteatrets foyer og biblioteket skal have en mulig samdrift, så̊ man kan skabe mere liv dernede. Flere af os ser gerne, at man kan få̊ gang i et studiemiljø der.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog