CAS - et californisk superpartnerskab

CAS, verdens måske mest grønne museum er tegnet af Renzo Piano og åbnet 2008, satser stærkt på partnerskaber. Foto: CAS

I oktober 2011 besøgte Ud af boksen! California Academy of Science (CAS) i San Francisco. Den 150 år gamle institution består af tre parter: naturhistorisk museum, en uddannelsessektion og en sektion for forskning. CAS har 1,5 millioner besøgende om året og 70% af dets økonomiske grundlag stammer fra billetsalget.

Kreativitet og innovation er ofte centralt i partnerskaber og her er CAS helt i særklasse. CAS er også særlig interessant som case, fordi partnerskabet betragtes som fundamentalt for formidlings- og udviklingsarbejdet, og ikke alene omfatter de tre parter, men også andre eksterne samarbejdspartnere.

Partnerskabet som fundament
CAS arbejder bevidst og struktureret med partnerskabsdannelse. Den ses som et grundlæggende fundament for at opfylde visionerne og bygger på en meget klar strategi for, hvordan arbejdet i partnerskaber håndteres. CAS har klare krav til ressourceforbrug, til intern organisering og kommunikationen, men også for øje, at partnerskabelse kræver kompromiser. Desuden har CAS fokus på at skabe og vedligeholde sine relationer og på, hvordan bestyrelsen og andet netværk kan bruges på både kort og lang sigt.

Partnerskabsprogrammet er struktureret ud fra fire funktionsområder. Det betyder, at CAS indgår partnerskaber, som understøtter funktionsområderne: Research, Libraries and Information Services, Education og Cooperations. En række medarbejdere har partnerskaber som fast arbejdsområde, men mange er involverede i partnerskabsarbejdet, og alle i hele personalet ved, at partnerskaber er afgørende for organisationens gennemslagskraft. Partnerskaberne er altid forankret i ledergruppen for at sikre de enkelte partnerskaber det rette mandat og de rette kompetencer og ressourcer.

Sixteen Reasons og målbarhed
CAS foretager en benhård udvælgelse af, hvilke partnerskaber man indgår for at sikre, at de enkelte partnerskaber opfylder CAS’ overordnede mål, at der er målbare succeskriterier, og at man ikke har et unødigt ressourceforbrug. Alle potentielle partnerskaber skal vurderes og de, som ikke er tilstrækkeligt udbytterige, skal fravælges. Til det formål har CAS udviklet Sixteen Reasons as How to Say No!

I dette dokument stilles en række spørgsmål, som CAS systematisk gennemgår i forhold til alle forespørgsler om partnerskab. Det er f.eks. spørgsmål som:
•   Følger partnerskabet CAS’ mission og vision?
•   Vil partnerskabet have et målbart og vedvarende resultat?
•   Vil partnerskabet tilfredsstille brugernes behov?
•   Er det et partnerskab, som vi bliver nødt til at indgå f.eks. af politiske grunde?

En komplet liste over spørgsmålene kan findes i værktøjskassen 'Kom godt i gang med partnerskaber',  fra maj i år.

Niveauer og eksempler
CAS arbejder med tre partnerskabsniveauer. Det drejer sig om:
1. Formaliserede partnerskaber - bundet af skriftlige aftaler og centralt funderet i organisationen, idet der altid er medarbejdere fra udviklingsafdelingen tilknyttet projektet. Disse partnerskaber er koblet op på CAS’ overordnede strategi og mål.

2. Middle level partnerskaber – har en skriftlig aftale men arbejdet foregår decentralt. Partnerskabet skal relatere sig til CAS’ strategi og mål, men det har større mulighed for at afprøve andre og nye idéer og områder.

3. Netværkspartnere - uformelle samarbejder, der (endnu) ikke betegnes som partnerskaber, men som ofte udvikler sig til middle level partnerskaber.

Aktuelt har CAS større partnerskaber med NASA, AVIA og flere ikke-kommercielle partnere. Man samarbejder f.eks. med San Francisco Public Library om ungdomsprogrammer med fokus på at styrke ‘science literacy’ og udviklingen af en digital strategi. Mere om CAS på www.calacademy.org/.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog