Coding Pirates Aarhus

Lære, skabe og idéudvikle med IT. En ny vej til digitale kompetencer og læring fra 7 til 17 år.

Entreprenante unge – fremtidens medarbejdere
Flere iværksættere og flere unge med lyst og vilje til egne virksom- heder er noget både erhvervsliv og politikere gerne taler om. Men det handler dog ikke bare om, at flere skal blive iværksættere. Også om at sikre ’entreprenante unge mennesker, som er fremtidens medarbejdere’, som bl.a. DI har formuleret det.

Stor konkurrencekraft, fremadrettet jobskabelse og identificering af nye virksomhedsområder kræver nytænkning og er normalt noget, man forbinder med politiske debatter om unge og uddannelser og om strategier for landets erhvervsudvikling. Det hele starter imidlertid et andet sted, nemlig i barndommen og i de muligheder, vi giver børn for at udfolde sig kreativt og for at udvikle egne kompetencer. Her er Aarhus Hovedbibliotek blandt frontløberne. Bl.a. med initiativet Coding Pirates. Her kan hentes inspiration til anderledes lokale børne- og udviklingsinitiativer.

- Et godt partnerskab skal ikke undervurderes. Aarhus Hovedbibliotek har indgået et samarbejde med Coding Pirates og Aarhus Universitet, hvilket har vist sig at være en stærk konstellation. Det er et samarbejde, der understøtter formidling af digitale kompetencer og styrker bibliotekets eksisterende læringstilbud for børn og unge.

Hvad går det ud på?
Coding Pirates er et dansk koncept, der bygger på IT-kreativitet såvel som programmering. I løbet af godt et år har børn og unge i høj grad fået smag for at lære, at skabe og idéudvikle med IT. Essensen af Coding Pirates er, at det er et sted, hvor børn og unge i alderen 7-17 år, kan bygge og designe egne kreative IT- idéer. De laver alt fra spilprogrammering, robotter, zoo, frugt-klaverer, 3D-print til kreative kredsløb. De skal selv skabe med IT og dermed ikke kun bruge den. I løbet af et Coding Pirates-forløb udvikler, skaber og realiserer børnene deres egne teknologiske idéer på en eksperimenterende og legende måde. Der er altid højt til loftet, når for eksempel Coding Pirates Aarhus kaster sig ud i nye teknologiske eksperimenter.

Martin Exner er manden bag idéen. Sammen med andre frivillige startede han Coding Pirates klubberne i 2013, og i 2014 blev Coding Pirates foreningen etableret. Bag foreningen står en bred vifte af kompetente folk, der alle ser et behov for tilbud til børn og unge, der kan styrke deres kreative IT-kompetencer.

Coding Pirates afdelingerne spreder sig nu, både i biblioteksregi og i andre sammenhænge. Fra september 2014 kom Aarhus også på kortet. I Aarhus er Coding Pirates skabt i et partnerskab mellem Hovedbiblioteket og Aarhus Universitet. Et samarbejde hvor opgaverne deles og institutionernes styrker sættes i spil.

Betalingshold og åbne værksteder – Aarhus modellen
Coding Pirates er en kombination af at lege, lære og skabe. I Aarhus var der i efteråret 2014 cirka 35 børn og 25 frivillige tilknyttet konceptet, men Coding Pirates Aarhus har i januar åbnet yderlig en afdeling i Aarhus. Den afdeling får fast base på Hovedbiblioteket. Det betyder, at der er mulighed for at tilbyde ca. 60 århusianske børn at gå til ugentlige teknologi-piraterier. 

Hovedbiblioteket bidrager til Coding Pirates Aarhus med blandt andet markedsføring af konceptet, det praktiske omkring de frivillige samt det økonomiske ved medlemstilmelding. Aarhus Universitet, Center for undervisningsudvikling & Digitale medier, bidrager med en solid faglighed, der understøtter de frivillige og med en forskningsforankring. Der er lavet en model, hvor der er lukkede betalingshold og åbne værksteder for både at tilgodese behovet for faste hold og behovet for at invitere ind og give åben adgang til viden og inspiration. De to institutioner har i samarbejde med Coding Pirates formået at opnå en helt særlig synergi, som er motiverende og inspirerende for alle.

Samarbejdet har givet Hovedbiblioteket mulighed for at arbejde yderligere med en innovationsagenda og en mere uformel læ-ringsarena. Det er et samarbejde, der skaber en merværdi, og i den forbindelse vil vi gerne fremhæve vigtigheden af at udvide kompetencebegrebet og bibliotekspotentialet.

De frivillige er i høj grad med til at drive værket, og består af alt fra studerende til IT folk, lærere og universitetslektorer. De frivillige er et fint og nyttigt netværk for biblioteket, da de er med til at udvide tilbuddene og få flere ting til at ske.

En klar biblioteksopgave
Hvis biblioteket skal understøtte brugerne i den verden, vi lever i nu, så skal vi også være bedre til at understøtte deres digitale kompetencer. Det er ikke nok at fokusere på informationskompetencer eller it svage. Vi skal i højere grad understøtte de digitale og kreative kompetencer!

Coding Pirates har værdi for bibliotekerne på mange måder, og man behøver ikke starte stort og lave mange forskellige work-shops, men derimod er det ligeså fint at fokusere på enkelte workshops. Det væsentlige er, at det skal være sjovt. Motivation for og idéen til brug af teknologi skal gødes.

Hvis andre biblioteker tænker på at indgå i et lignende samarbejde, så står holdet bag Coding Pirates klar til at understøtte idéen.

 

For yderligere information se:
www.facebook.com/codingpirates
www.facebook.com/codingpiratespåbiblioteket
www.codingpirates.dk

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog