Danskerne valfarter til biblioteket trods voksende digitale udlån

Digitale bogudlån

Danskerne besøger fortsat i stort antal landets folkebiblioteker. Selv om bibliotekernes udlån i stigende grad udgøres af elektroniske udlån, så holder det ikke folk væk fra bibliotekerne. Der var 36,5 mio. besøgende på folkebibliotekerne i løbet af 2012, faktisk en lille stigning på en halv procent flere end året før, viser Danmarks Statistik på området, som netop er offentliggjort.

Flere e-lån på bibliotekerne
Statistikken afspejler også ændringerne i medieudviklingen og i borgernes medievaner. Den viser, at brugerne i stadig voksende grad benytter de digitale lån og muligheder, mens lån af de fysiske bøger og materialer går nedad. Der bliver downloadet mere.  I 2012 var der inkl. streaming tale om 14 millioner downloads , hvilket er 16 % flere end året før. Udlånet for alle fysiske materialetyper er faldet med ca. 5 %, sammenlignet med 2011.

”Afskriv nu ikke den gode gamle bog”, siger Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen, byrådsmedlem for socialdemokraterne i Odsherred.
”Udlånet for alle fysiske materialer udgjorde i 2012 trods alt hele 42 millioner enheder. Det er stadig rigtig mange fysiske udlån i et land med 5,5 millioner indbyggere. Den trykte bog ligger stadig nr. 1 og har mange gode år foran sig”, mener DBs formand.

E-bogslån vokset mest
Vagn Ytte Larsen ser med tilfredshed på de friske tal: ”De viser alt i alt, sammen med det store besøgstal og det markant voksende digitale brug, at danskerne er både viden- og læselystne, hvilket er afgørende i et demokratisk land som Danmark, hvor den største kapital er borgerne selv. Tallene for 2012 viser også, at udbuddet af e-bøger indtil nu har været beskedent, men at der i dag med bl.a. eReolen.dk er kommet gang i det område.”

Hovedparten af det materiale, der i 2012 blev downloadet fra folebibliotekerne, var nemlig film og musik, svarende til tre ud af fire downlån siger statistikken. Men det er e-bogsområdet, der er vokset mest. I 2012 blev der downloadet 1,3 millioner e-bøger, hvilket er fire gange så mange som i 2011.

Biblioteket på Roskilde
Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen forventer en rivende udvikling på netop e-bøgerne de kommende år. Et andet område han ønsker sig ny udvikling er i bibliotekernes ’udegående’ service.

”Kulturvaneundersøgelsen fra 2012 viste os, at 22% aldrig bruger bibliotekerne. Dem, og så de 23% af befolkningen, som kommer sjældnere end en gang om året - de skal mødes af nye tilbud.” Formanden opfordrer derfor bibliotekernes medarbejdere til i voksende grad også at ’komme ud af biblioteket’ og møde borgerne, der hvor de er. For eksempel som man gør i Roskilde, hvor biblioteket selvfølgelig er med på festivalen lige nu.

Hent statistikken for 2012 på http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR367.pdf

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383, vagn@ytte.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog