Danskernes Digitale Bibliotek - TAK og ja, tak!

Vi er meget tilfredse med, at der nu er indgået en aftale mellem stat og KL om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), så debatten om fremtidens fælles digitale bibliotekstilbud kan komme i gang – og der er nok at tage fat på! Vi ser med glæde, at databrønden TING  er vurderet og valgt, som det fundament DDB skal bygge på.

Siden vi i 2008 tænkte de første tanker om TING, har samarbejdet mellem bibliotekspartnere og leverandørerne taget udgangspunkt i en vision for digital udvikling for hele biblioteks- og kulturområdet. Visionen var dengang som nu at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for kulturinstitutionernes slutbrugere.

I dag er vi 37 bibliotekspartnere fra hele landet samt en lang række leverandører - og vi tilbyder langt over halvdelen af landets befolkning bibliotekshjemmesider og services, der bygger på fælles data, udviklet under TING.

Senest er vi i endnu et fællesskab mellem 12 kommuner (som biblioteksservicerer mere end 1,8 mio. borgere), gået i gang med at skabe fremtidens CMS. Vi kalder projektet ding2tal og glæder os til det forestående arbejde. ding2tal designes og udvikles primært af vores egne folk, og vi er ret stolte over, at vi har den slags kompetencer ‘in-house’.

I DDB-rapporten, der er grundlaget for aftalen, har vi noteret virksomheden Devoteam’s anbefaling om, at det vil fordre en mere stringent governancemodel, når TING skal være afsæt for den digitale del af DDB.

I TING har vi en styringsmodel, der afspejler det frivillige og den måde, vi har arbejdet på. De, der bidrager og deltager aktivt, bestemmer. Det ændrer sig med DDB på overordnet niveau, og det er vi naturligvis helt på det rene med.

Men vi vil arbejde for, at der findes en måde, hvorpå community tankegangen bibeholdes, så TING får mulighed for at udfolde sig på samme måde som hidtil. TING skal ikke sovses ind i bureaukrati og årsplaner, men skal gives mulighed for at agere på samme vis som tidligere. Og så skal TING naturligvis levere varen – Naturligvis!

Det er vi helt sikre på, at de kommende drøftelser vil føre henimod, og vi ser frem til de mange forestående opgaver.

Vi har gjort meget, men får nu mulighed for at arbejde videre i fuld skala, hvilket vil føre til endnu mere professionelle produkter og endnu mere synergi.

Skulle vi fremføre et bekymringspunkt, er det økonomien. TING-bibliotekerne har fået alt for få penge. På den tekniske front får de eksisterende TING-biblioteker med DDB ikke ret meget mere, end vi allerede har plus fordelen ved, at alle andre får det samme.

Vi er overbeviste om, at man kan nå ambitionsniveauet for færre penge såvel til implementering som i den fremtidige drift. Da netop prisen for deltagelse i DDB kan være den største showstopper for kommunerne, synes vi, at man burde regne tallene igennem igen.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog