DBs Budgetundersøgelse 2017: Forsat nedskæring på bibliotekerne

Se Budget 2017 i de enkelte kommuner: www.db.dk/budget2017

Danmarks Biblioteksforening har igen spurgt landets biblioteker om, hvordan budgetterne for næste år, 2017, ser ud, og selvom det ser dystert ud med fortsatte nedskæringer er der dog det lyspunkt, at lidt færre kommuner end sidste år sparer på deres bibliotek. Vi kan derfor håbe, at politikerne har fået øjnene op for, at smertegrænserne er nået for, hvor meget man kan spare på Danmarks mest besøgte kulturinstitution

Hvor mange skal spare?
57% af de biblioteker, der har besvaret undersøgelsen angiver, at budgettet reduceres i 2017 i modsætning til 2016, hvor 61% af bibliotekerne angav at budgetterne blev reduceret.

73% af de biblioteker, som skal spare, skal skære op til 3% i budgettet, hvilket stort set er på niveau med sidste år. Tre biblioteker angiver, at de skal spare mere end 8% på næste års budget, nemlig Albertslund, Furesø og Hvidovre kommune.   
Se Budget 2017-udviklingen i de enkelte kommuner: www.db.dk/budget2017.          

Sådan rammer besparelserne
Blandt de 52 biblioteker, som angiver, at budgettet reduceres, oplyser 71%, at der vil blive sparet på personalekontoen. Det næstmest udsatte område er bogkontoen på 27% af de ramte biblioteker, mens musikindkøbskontoen beskæres på 20% af de ramte biblioteker.

Tre biblioteker oplyser, at der på grund af de mindre budgetter vil blive lukket filialer, nemlig i Høje-Taastrup, Odense, Helsingør og Aalborg.

Andre tiltag
16 af bibliotekerne oplyser, at der planlæg-ges etablering af nye åbne biblioteker, uden bibliotekarbetjening. Kun tre steder sker det som led i en besparelse.

40% af bibliotekerne angiver at have en øremærket pulje til udviklingsprojekter i 2017, og op imod 70% af disse forventer, at udviklingsprojekterne føres ud i livet med hjælp fra ekstern finansiering, hvor Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje er den største eksterne bidragsyder.

Svarene er modtaget i oktober og november måned, og samlet set har 91 kommuner svaret på undersøgelsen; Esbjerg samlet for både sig selv og Fanø, som man har overenskomst med, og der arbejdes således med svar fra 90 kommuner. Enkelte kommuner meddeler at budgettet endnu ikke er offentliggjort og endeligt udmøntet. Resultaterne skal alene ses som en tendens og et fingerpeg om biblioteksbudget 2017. Følgende kommuner har ikke svaret på undersøgelsen: Odder, Solrød, Struer og Thisted.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog