Det Informationsvidenskabelige Akademi. Beretning 2016

Direktør for IVA, professor Per Hasle, fortæller i tre nedslag om den aktuelle udvikling for bibliotekar- og informationsspecialistuddannelsen.

Tilbage i 1998 fik Danmarks Biblioteksskole universitetsstatus og blev siden til Det Informationsvidenskabelige Akademi i 2010. Få år efter i 2013 fusionerede man med Københavns Universitet, og den 2. januar i år rykkede IVA-uddannelserne så ud af Birketinget 6 på Amager og ind på KUA3.

En flytning og en udvikling, som har fyldt meget i det forløbne år, lyder det i tidligere rektor, nu direktør professor Per Hasles tilbageblik på 2016. Per Hasle fortæller samtidig om de store aktuelle udfordringer, som uddannelserne står over for – først og fremmest frafald fra studiet.

De væsentligste resultater for IVA i 2016
Lad mig starte i 2017 – helt præcist den 2. januar – for da flyttede vi endelig væk fra Birketinget og ind på Søndre Campus. Men det kan kaldes et 2016 resultat, fordi denne meget store og krævende proces jo reelt blev planlagt og gennemført i 2016, ligesom det meste rent faktisk blev flyttet mellem jul og nytår.

Et meget vigtigt, andet resultat i 2016 var vedtagelsen og planlægningen af et stort laboratoriefællesskab situeret på IVA. Partnerne er Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og Datalogisk Institut. Vi finansierer i fællesskab og driver det i fællesskab, og laboratorierne vil stå klar sidst på foråret. Det er et meget vigtigt træk, både fordi det styrker vores digitale profil kraftigt og fordi det peger fremad mod et meget intensiveret samarbejde med det øvrige HUM og KU nu efter indflytningen – to forhold, som jeg er sikker på, vores aftagere også vil få glæde af.

Der kunne nævnes rigtig meget andet, det har været et meget aktivt år med mange kontakter også med bibliotekerne, men skal noget fremhæves er det disse områder.

Store opgaver venter i 2017
Som sagt bringer flytningen mange goder, men det er også en opgave at falde på plads. Dette sagt selv om hele IVA, ansatte som studerende, tydeligt glæder sig meget over de nye forhold. Men der er stadig mange praktiske forhold, som det kræver en indsats at få på plads. Derud-over vil jeg nævne to opgaver.

Den første er en omfattende forsknings-evaluering, som alle KU-institutter skal igennem. Den påbegyndes på HUM så småt i disse uger, og hele processen varer faktisk et helt år frem til marts 2018. Og den proces vil vi benytte som udgangspunkt for en ny strategiproces for IVA, som af mange grunde kan og skal være omfattende og inddragende. Den proces vil også bibliotekerne ses i, bl.a. gennem vores aftagerpanel, men måske også på anden vis.

Den anden proces er IVAs bidrag til KUs digitaliseringsstrategi. Vi har inden for det sidste år fået en central plads heri, og jeg ser det som en vigtig del af fremtiden for IVA. Det drejer sig bl.a. om data mana-gement, og jeg vil her lige kort tilføje, at også en del af bibliotekernes fremtid efter min opfattelse faktisk ligger i at bidrage til borgernes adgang til og kompetente omgang med data.

Fremadrettede udfordringer for uddannelsen
Vores største udfordring på uddannelsessiden er et for stort frafald fra studiet. Efter vores egne undersøgelser skyldes det ikke utilfredshed med rammer eller undervisningen, som generelt vurderes fint. Det ser ud til, at den væsentlige udfordring er at rumme både information og kulturformidling i samme pakke.

Især er der ganske mange, der ser de mere tekniske krav ift. information som enten fagligt svære eller blot ikke så fængende som kulturformidling. Men nu er det sådan, at information og kultur beriger hinanden, og udfordringen er at få dette budskab klart over til de studerende.

Noget af det centrale bidrag, IVA kommer med helt generelt, er, at informationsforståelse og -kompetence kræver kulturforståelse og -kompetence, og omvendt.

Sagt kort og lidt forsimplet: Vores informationsspecialister yder et særligt bidrag ved at kunne skabe brugerorienteret mening ud af data og information, og vores kulturformidlere kan forbinde kulturformidlingen med kompetence i datafor-ståelse, informationssøgning mv., hvilket er eller bliver et krav også i kulturjobs – herunder også dem i bibliotekerne. Men jeg er sikker på, at vores blend er helt rigtigt, og vi må så arbejde på at forklare og tydeliggøre det – for vores studerende og for den sags skyld for omverdenen.

IVA i tal 2016
Indskrevne studerende i alt: 717

Bacheloruddannelsen
- Optagne studerende: 179
- Færdiguddannede: 110

Bibliotekar DB
- Optagne studerende: 30
- Færdiguddannede: 42

Kandidatuddannelsen
- Cand. scient. bibl.
- Optagne studerende: 70
- Færdiguddannede: 49

Mere om uddannelserne under IVA: http://iva.ku.dk/uddannelser/
 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog