Det nødvendige sammenhold i en digital tid

I Danmarks Biblioteksforening ved vi, hvor vigtigt det er at stå sammen og tale med fælles stemme, når det gælder de udfordringer, som bibliotekerne står overfor. Specielt i krisetider, hvor økonomien strammer til, er det nødvendigt at søge fællesskabet for udadtil at have tilstrækkelig styrke.

Det håber vi også, man er bevidste om ude i kommunerne, når budgetterne vedtages og skruen mange steder strammes endnu mere. Vi er meget bevidste om, at det er en fælles kamp at bevare og styrke vore biblioteker. Og at det ene og alene sker for borgerne og demokratiets skyld. Det bruger vi også mange kræfter på at formidle til alle landets politikere.

I Danmarks Biblioteksforening er vi for tiden meget optaget af den vel nok største udfordring for bibliotekerne. Hvordan biblioteket i fremtiden kan stille digitale materialer som f.eks. e-bøger, online-baseret film og musik til rådighed. Hvordan vi får skabt gode og anvendelige forretningsmodeller.
Vi har derfor stillet os i spidsen for at skabe dialog mellem de relevante overordnede parter om bibliotekernes fremtidige mulighed for at sikre ligeså god service i en digital tid som hidtil. Vores forskellige initiativer skal ses i lyset af den seneste tids debat i medierne om nogle af folkebibliotekernes digitale tjenester.

Danmarks Biblioteksforening afholdt 24. september 2012 et dialogmøde om de digitale bibliotekstjenesters fremtid. Arrangementet viste klart en stor interesse og engagement omkring emnet og forståelse for nødvendigheden af dialog om at finde løsninger og forretningsmodeller, som kan sikre win-win situationer. Hvilket kulturminister Uffe Elbæk også fremhævede og understregede i sit åbningsindlæg på DB-mødet.

Mødet var med til at nuancere de forskelligartede udfordringer, der ligger i at kunne tilgængeliggøre gode digitale musik-, film- og e-bogsløsninger. Dels så bibliotekerne fremover kan leve op til forpligtelsen om at stille materialer til rådighed for borgerne. Dels så de kommercielle aktører sikres en rimelig indtjening i markedet.

Danmarks Biblioteksforening vil fortsat have stort fokus på emnet. Vi fortsætter arbejdet med at udvikle varig dialog mellem parterne, bl.a. ved at intensivere den allerede gode kontakt, foreningen har med f.eks. bogbranchen. Mandagens møde viste stor velvillighed fra alle sider og vil i sidste ende forhåbentlig føre til gode løsninger for borgerne,

I Danmarks Biblioteksforening har vi efter mødet stor tiltro til, at vi kan finde fælles løsninger, så bibliotekerne fortsat er en vigtig faktor i videreudviklingen af det demokratiske vidensamfund.
Den digitale udfordring viser med al tydelighed, at vi i landets biblioteker har behov for at stå sammen og finde fælles nationale svar på udfordringer, som vi ikke kan klare i den enkelte kommune.

Derfor håber jeg, at alle vil være med til fortsat at bakke op om en styrket Danmarks Biblioteksforening til gavn for både biblioteker og ikke mindst de borgere, vi er sat i verden for.

 

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog