e-Action nu! Fra EBLIDA-Naple konferencen 2012 i København

Godt 130 delegater - bibliotekarer, copyrighteksperter, forfattere, forlagsfolk og politikere - fra 30 lande diskuterede den nye medievirkelighed den 11. maj i Danmark som del af flere dages mødeaktivitet. Foto: Jakob Boserup

Det kontante resultat af møderne og konferencen er bl.a. en ny EBLIDA e-book policy og ny e-action gruppe.

Dagene igennem både på formøder, council og især på hovedkonferencen fredag førte de mange deltagere fra hele Europa en til tider noget ophidset debat om, hvordan vi sikrer borgerne adgang til information og viden, når bøgerne bliver digitale. Hvor hverken borgere eller biblioteker kan ‘købe’ selve e-bogen, men kun kan købe licens til at bruge den, så længe forlaget giver adgang.

Det er disse helt centrale spørgsmål, vi skal have løst ifølge konferencens to hovedtalere, parlamentsmedlem Tarja Cronberg, og den internationalt kendte blogger og aktivist, Cory Doctorow. Efter de to fremragende hovedtaler gik de begge ind i formiddagens store paneldebat om bogverdenens aktører og deres vilkår i det nye mediebillede sammen med Gerald Leitner, afgående EBLIDA formand, Maria Antonia Carrato, Naple-Forums formand, og to andre centrale aktører, Fergal Tobin, De europæiske forlæggeres formand samt John McNamee, De europæiske boghandleres formand.

Efter en livlig debat og udveksling af synspunkter med både panel og salen om copyright og e-bogsaftaler mv. blev Fergal Tobin drevet ud i strid modvind. Forlæggerforeningens formand, tydeligvis noget pikeret over Doctorows beskrivelse af forlæggerne som vor tids sande pirater, afstod på vegne af forlæggerne fra et reelt udspil og vægrede sig ved at give tilsagn om biblioteksrelevante modeller og aktiv medvirken til den nødvendige dialog om en løsning på e-bogsfeltet. Det blev trods flere både diplomatiske og mere konfronterende kommentarer ved vage udsagn om ‘ønsker om samarbejde’.  Siden fulgte fire interaktive workshops, omtalt side 5.

Resultatet
Skønt der, som forventeligt, ikke kom endelige løsninger på de store problemområder, så blev konferencens deltagere på EBLIDAs opfordring enige om en ny vej fremad og om nye konkrete mål. Under EBLIDAs nye e-actiongruppe, der i lighed med konferencens formiddagspanel også vil omfatte alle aktører, skal der tages fat på både en kortsigtet og en langsigtet strategi.

Ifølge “An e-book policy for libraries in Europe”, et nyt såkaldt position paper vedtaget i København, vil og skal EBLIDA arbejde for: A. A memorandum of understanding with the Federation of European Publishers for “Fair Licensing Models” – på kort sigt.
B. An updating of the copyright regime for e-books, e-lending and e-content in order to enable libraries to continue to perform their services for all European citizens – på længere sigt.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog