En bedre fremtid for børn og unge

Biblioteker spiller en vigtig rolle for børns udvikling. Det viser alle erfaringer og mange undersøgelser underbygger dette. En af de nyeste undersøgelser er Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse, der nu dokumenterer entydigt, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse.

Derfor er det vigtigt at skabe og tilbyde et godt og sammenhængende bibliotekstilbud til vores børn og unge. Politisk kan dette forhold ikke understreges kraftigt nok og Danmarks Biblioteksforening vil gerne over for omverdenen nu og til stadighed sende et signal om, at alle relevante parter bør stå sammen om børn og unges hele biblioteksliv. Så børn og unge fremover får tilbudt et biblioteksmæssigt forløb, som understøtter deres mulighed for uddannelse, videnadgang og kulturoplevelse.

Vi går efter at få styrket samarbejdet på flere måder til gavn for børnene uanset, om de er på skolebiblioteket eller på folkebiblioteket. Vi har derfor på forskellig vis lagt os i selen for at skole- og folkebibliotekerne får et meget tættere samarbejde.

På kommunalt plan arbejdes der gennem dialog med de forskellige parter i biblioteks- og skolesektoren, således at der udvikles nye og frugtbare samarbejdsformer mellem de to bibliotekstyper. Ikke bare til gavn for det enkelte barn, men for hele lokalsamfundet.

Undervisningsministeriet er i gang med at revidere folkeskoleloven. Vi vil gerne opfordre til, at den tilrettes således, at den fremover også giver mulighed for at samle ledelsen af både skole- og folkebibliotekerne i folkebiblioteksregi til gavn for et mere helhedsorienteret bibliotekstilbud. Det, der rykker, er for mig at se medarbejderne. Altså når de to bibliotekstypers medarbejdere i det daglige arbejde har mulighed for at arbejde sammen omkring bibliotekstilbuddet.

Der skal også åbnes for flere eksperimenter med forskellige former for biblioteker. Naturligvis under hensyntagen til lokale forhold og den politiske dagsorden, men først og fremmest for at styrke gode rammer og vilkår for børn og unges muligheder for viden og uddannelse.

Endelig er vi internt i Danmarks Biblioteksforening som bekendt også i dialog med Kommunernes Skolebiblioteksforening om mere samarbejde mellem de to bibliotekstyper. Og selv er vi rykket tættere sammen og har nu et kontorfællesskab.

Jeg håber, at man både i kommunerne og i Undervisningsministeriet også kan se nytten af bedre og mere fleksible rammer for arbejdsfællesskabet mellem skole- og folkebibliotekerne. Til gavn for det enkelte barn og den enkelte unge - og for hele samfundet.

Børn og unge skal vi ikke konkurrere om, men sammen skabe de bedste rammer for!

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog