Engelsk biblioteksrapport slår alarm

Til kamp for Kensal Rise Library i det nordlige London. BIBLIOTEKSKOMPASSET RUNDT - DB nr. 2, 2015

England. De økonomiske tommelstruer har presset de engelske biblioteker så hårdt, at 374 biblioteker er  blevet  lukket siden 2011, et fald på 7,5 procent, at udlånet af bøger er faldet med 20 procent på bare 4-5 år, og at også besøgstallet er stærkt vigende. Det eneste, der næsten er steget, er antallet af ulønnet, frivillig arbejdskraft. Mens antallet af ansatte siden 2010/11 er blevet reduceret med 22 procent, er antallet af frivillige fordoblet, og i dag drives 400 af Englands biblioteker udelukkende ved frivillige arbejdskraft.
Selv engelsk biblioteksvæsens flagskib, det nye bibliotek i Birmingham (se Danmarks Biblioteker, 4/13), står foran drastiske nedskæringer, masseafskedigelser og indskrænkninger af åbningstiderne. Bare halvandet år efter bibliotekets indvielse. Kulturentreprenøren William Sieghart, hovedansvarlig for en Independent Library Report for England, som et udvalg nedsat af regeringen (se Danmarks Biblioteker, 6/14) har udarbejdet, konkluderer da også: “Vi befinder os i et særdeles kritisk øjeblik for de engelske biblioteker, og passer vi ikke på, mister vi mange af dem. Noget jeg og mange andre vil opleve som en katastrofe. For få beslutningstagere på nationalt og lokalt plan synes i tilstrækkelig grad at være opmærksom på de betydelige og afgø-rende værdier, en god  biblioteksservice kan tilføre lokalsamfundet”.

Af de reformer, som Sieghart-rapporten finder påkrævet, hvis den igangværende nedtur skal vendes til fremgang, nævnes bl.a.: Ændring af ophavsretsloven, så lån af e-bøger ligestilles med lån af trykte; oprettelse af en library task force, som – med løbende reference til regeringen og de lokale styrer – skal fremme samarbejdet bibliotekerne imellem, arbejde for bedre efteruddannelse af personalet samt indførelse af nationale standarder, et nationalt digitalt netværk, fælles lånekort og kataloger og etablering af wi-fi-forbindelse og ordentlige pc-faciliteter på alle biblioteker; samt mere attraktiv indretning af bibliotekerne med behagelige siddepladser, toiletadgang og mulighed for at købe en kop kaffe.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog