Fremtidens bibliotek - hvad er opgaven?

Foto: IFLA.

Under parolen 'Sammen skaber vi fremtiden' er IFLA midt i stor udviklingsproces for ny global vision og drøftelser om bibliotekernes opgaver og rolle i fremtiden.

De udfordringer, som alle biblioteker møder i den stadig mere digitaliserede verden, kan kun tackles og klares af en forenet bibliotekssektor. Vel at mærke forenet på globalt niveau.

Derfor har IFLA, den internationale biblioteksorganisation, siden november 2016 og frem til juli i år gennemført en række diskussionsworkshops med deltagelse af nøglepersoner fra omkring 140 lande rundt omkring i hele verden.

Together we create the future
Danmark har også deltaget aktivt i debatten. Kirsten Boelt, bibliotekschef i Aalborg og medlem af IFLA’s styrende organ Governing Board 2015-2017, deltog i Kick-off Mødet i Athen 3. til 6. april, hvor alle sektioner m.v. deltog, mens DB-direktør Michel Steen-Hansen var med på den sidste afsluttende og europæiske work-shop 4. til 6. juli i Madrid. Om deres forventninger og processen rapporterer de to følgende.

KIRSTEN BOELT: Energifyldt IFLA satser på fælles mål
IFLA står midt et vigtigt skifte, hvor organisationen er på vej mod en mere åben og aktiv position. Workshops med alle dele af den store IFLA organisation samt inddragelse af medlemsorganisationer som eksempelvis DB er en ny måde at arbejde med strategi på, men for mig at se, er det helt nødvendigt, hvis IFLA for alvor skal lykkes med at skabe “en samlet biblioteksverden med et fælles mål”. Processen er vigtig, for en samlet biblioteksverden opstår ikke af sig selv, f.eks. skal der bygges bro mellem de forskellige bibliotekstyper og arbejdes med forståelse for den fælles vision set fra såvel forskningsbiblioteker som folkebiblioteker.

Der er vildt meget energi i IFLA lige nu, og der er ingen tvivl om, at medlemmerne oplever reel inddragelse, hvilket også er en forudsætning for at lykkes med at skabe visionen. Visionen er global, men sigtet er, at den skal have en regional og lokal betydning. Her skal vi, Danmarks Biblioteksforening, tage visionen op og arbejde med den her i Danmark. Der vil være afsæt for både debat og aktiviteter, også her i landet, for grundlæggende handler det om at vise bibliotekernes betydning for den generelle udvikling i samfundet og det enkelte menneskes mulighed for udvikling.

MICHEL STEEN-HANSEN: En global vision for verdens biblioteker
På juli måneds Madridmøde med europæiske biblioteksfolk var opgaven at skabe et europæisk bidrag til IFLAs nye vision for verdens biblioteker sammen med repræsentanter fra næsten 30 lande.

En vision, som skal være kronen på en proces, der blev starten for fire år siden, da man i 2013 udgav IFLA Trend Report. En analyse af udviklingen i informationssamfundet med fokus på både muligheder og udfordringer. Rapporten præsenterede fem trends formuleret som udsagn om nogle af de helt centrale udfordringer, alle skal holde øje med, når informationsmængderne vokser og nye teknologier disrupter. En rapport, som ikke handlede om biblioteker, men viste, at bibliotekerne kunne være en vigtig del af svaret på en del af informationssamfundets udfordringer, hvis man greb det strategisk an.

Sidste år lykkedes det på enestående vis at få adgangen til information og evnen til at bruge den på FN 2030 Agenda som et af mange væsentlige udgangspunkter for at skabe udvikling. Det blev nemlig et del-mål på FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling.

At adgangen til information kom ind på linje med adgang til drikkevand og økologi skyldtes ikke mindst bibliotekerne og vores verdensorganisation IFLAs målrettede lobby indsats med udgangspunkt i de udfordringer, informationssamfundet står over for, hvis alle skal have en mulighed for at deltage.

Startskud for Online afstemning
IFLA inviterer alle til at bidrage til visionsprocessen gennem en online afstemning, så den virkelig bliver global.

Den lanceres mandag den 21. august under IFLA 2017 i Polen. Seks spørgsmål – hver med 10 valgmuligheder – er øjensynlig udvalgt som output fra workshopdebatterne. Deadline for at stemme er 30. september. Sæt dit eget præg på visionen og stem inden da. Følg med på globalvision.ifla.org.

Målet, den nye Global Vision, offentliggøres i rapportform i begyndelsen af 2018. Foreløbig præsenteres ‘konklusionerne’ fra den første workshopfase på IFLA’s årlige kongres, som i år altså finder sted fra 19. til 25. august i Wroclaw, Polen. Her vil debatten fortsætte i både enkelt grupper og plenum og online via afstemningen. Siden samler IFLA og Governing Board op på det hele til den endelige rapport, der ventes i starten af 2018.

Fra august bliver det med Knud Schulz, Aarhus, som nyt dansk medlem af Governing Board, og Kirsten Boelt træder ud.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog