Gør det konkret, gør det synligt - folkeskolereformen og folkebibliotekerne

Foto: Peter Birk.

Nationalmuseets mødesal var stuvende fuld, da 200 fagfolk især fra bibliotekerne og enkelte politikere mandag den 23. februar diskuterede aktuelle behov for og muligheder i et udvidet samarbejde mellem folkeskolen og folkebiblioteket.

Konferencen Trick or treat var arrangeret af Danmarks Biblioteksforening (DB) sammen med Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen (BCF) og tog afsæt i Folkeskolereformens delvision om ’den åbne folkeskole og et udvidet samarbejde med lokalsamfundet’.

Fra profession til professionel
Gør det bedre, gi’ det videre, lød det fra fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator. Har nogle været angste for professionsoverlap/-overgreb mellem skolernes lærere og folkebibliotekets bibliotekarer, er det på tide at droppe det nu. En fremtidstrend er helt klart en bevægelse fra et afsæt baseret på profession til en professionel tilgang, fremhævede fremtidsforskeren.

En synsvinkel som også blev bakket varmt op af ikke mindst Bibliotekarforbundets formand, Tine Jørgensen, mens Danmarks Lærerforenings næstformand, Dorte Lange, på sin side kom med udmeldingen: Ingen professionsforskrækkelse her!

Meldingerne er klare: Lærernes didaktiske tilgang kan i kombination med bibliotekarernes informationskompetencer bidrage til at styrke bl.a. læringsmålet for dannelse.

Gør det konkret – og gør det synligt
I skal samarbejde, lød det kraftigt opfordrende fra programmets to ministre, kulturminister Marianne Jelved (B), og undervisningsminister Christine Antorini (A). Hvor relationer mellem skoler og biblioteker tidligere har været mere fragmentariske og måske ofte relativt beskedne, så giver det i dag rigtig god mening at medindtænke folkebibliotekets særlige informations- og læ-seunderstøttende kompetencer i skolernes tilbud til fordel for både børn og lærere, forstod man på dagens mange indlæg. 

Annette Hartøft, skoleleder fra Lyshøjskolen i Kolding, kom således med en konkret bestillingsliste til folkebiblioteket, “Tre stykker implementeringsguf”. Udfordringen er imidlertid også, blev det understreget af Silkeborgs bibliotekschef, Lars Bornæs, at man lokalt står med ét folkebibliotek til f.eks. 30 lokale skoler.

Derfor lød dagens anbefaling fra flere sider bl.a. Danmarks Biblioteksforening: Løft samarbejdet, systematiser det og drøft dets potentiale og konsekvenser i kommunernes relevante politiske udvalg. En forudsætning for en ny ramme at agere i, er et bredere politisk mandat, påpegede DBs næstformand Kirsten Boelt.

Fornuft og partnerskab sat i system
Alle var enige om, at det kan være svært for et folkebibliotek, som i øvrigt er optaget af voksende opgaver og stram økonomi, at facilitere f.eks. 30 lokale folkeskoler. Derfor må det også godt prissættes, lød det bl.a. fra kulturminister Marianne Jelved. Kommunerne skal betale for den undervisning, der lægges i andet regi.

Mogens Vestergaard, BCFs formand, præciserede, at der skal bygges videre på det partnerskab, som allerede findes i dag. Men det skal gerne understøttes af egentlige partnerskabsaftaler, lød det fra Anette Hartøft.

Se også https://www.db.dk/trick-or-treat-tilbageblik.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog