Har du været på NemID-kursus? Ældre tilfredse viser ny undersøgelse

De ældre er tilfredse med NemID - og bibliotekerne kan tage en del af æren

Hele 99 % af de ældre kender NemID. Det viser en ny uvildig tilfredshedsundersøgelse om NemID. Undersøgelsen viser også, at de ældre bruger NemID lige så hyppigt som de unge. Samtidig har de ældre lige så stor tillid til NemID som de unge, og NemID opfattes som sikker.

Undervisning og oplysning
Hvordan kan det være? Typisk hører vi om, at de ældre er skeptiske og mere tilbageholdende i forhold til at tage nye systemer i brug.
En af forklaringerne kan være den store undervisnings- og oplysningsindsats, som Digitaliseringsstyrelsens Lær mere om IT-netværk har ydet. Netværket be-står af en lang række organisationer, blandt andet bibliotekerne, ældreorganisationerne, oplysningsforbund, KL og SKAT.
Over hele landet har ældre haft rig mulighed for at melde sig til kurser om NemID. Bibliotekerne, ældreorganisationerne og borgerservicecentrene har nærmest konkurreret om at lokke de ældre til kurser, hvor de har kunnet modtage hjælp til både bestilling, aktivering og anvendelse af NemID.

Der findes endnu ikke en undersøgelse af, hvem der har deltaget på hvilke kurser. Men at bibliotekerne er blandt de store bidragydere peger bl.a. Biblioteksbarometer 2010, udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier, på. Alene i 2010 afholdt bibliotekerne 1.712 Lær mere om IT-kurser, og aktiviteten er, forlyder det fra biblioteksside, stigende.

De ældre haler ind på de unge
Tilfredshedsundersøgelsen er baseret på brugere, der allerede anvender internettet. Men en anden undersøgelse, som Danmarks Statistik har lavet, viser også, at de ældre haler ind på de yngre.
Når man spørger til internetbrugernes anvendelse af NemID til netbank, så svarer 57 % af de 25-34 årige, at de anvender NemID hver uge. Det tilsvarende tal for de 65-74 årige er 53 % – altså kun 4 procentpoint lavere.

Stadig brug for de gode kræfter
Selv om det går fremad, er der dog stadig brug for undervisningstilbud til de ældre. 44 % af de 65-89-årige oplyser i Danmarks Statistiks undersøgelse, at de aldrig har anvendt internettet.
Heldigvis forventes Lær mere om IT-netværket at fortsætte under den nye Digitaliseringsstyrelse, som er blevet oprettet i kølvandet på dannelsen af den nye regering. Digitaliseringsstyrelsen skal, som navnet antyder, netop have fokus på den fortsatte digitalisering af den offentlige sektor.

Hvis målene om digitalisering skal indfries, kræver det, at endnu flere ældre bliver dus med bl.a. NemID. Det er en opgave, som Digitaliseringsstyrelsen ikke kan løfte alene. Derfor håber styrelsen på et fortsat tæt samarbejde med de mange partnere i netværket. Herunder landets mange biblioteker.

Tilfredshedsundersøgelsen er lavet af Mediebureuet Mec for Nets DanID. Den webbaserede undersøgelse er baseret på 1.500 webbesvarelser i september 2011.  Danmarks Statistiks undersøgelse af befolkningens brug af internet er foretaget i april 2011 og er baseret på 4.988 gennemførte telefoninterview blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog