Hver anden kommune sparer på biblioteksbudgettet

Hvor 6 ud af 10 folkebiblioteker i 2012 fik besparelser i budgetrunden, så er tallet en anelse bedre i 2013. Godt og vel 5 ud af 10 reducerer på driftsbudgettet næste år

Danmarks Biblioteksforening har i perioden 8. til 25. oktober 2012 spurgt landets bibliotekschefer, hvordan budgetterne for 2013 ser ud til at udvikle sig. D.d. er der modtaget svar fra 95 af 98 kommuner. Seks af de 95 kommuner har oplyst, at man endnu ikke har budgettallene klar.

I sidste års undersøgelse skulle 62 % af alle biblioteker spare. For 2013 er tallet 55 %, svarende til 51 kommuner, mens 12 % får en lille stigning. Øvrige kommuner fastholder status quo, dvs. samme budgetniveau i 2013, inkl. KL’s fremskrivningsprocent.

”Jeg er selvfølgelig ked af, at folkebibliotekerne igen bliver skåret ned. De har virkelig holdt for i de offentlige nedskæringer i de senere år, samtidig med at flere borgere bruger dem. Men pilen peger dog i den rigtige retning. Hvor 76 % af alle tilbage i 2011-budgettet oplyste, at de skulle spare, mod 62 % i 2012-budgettet, så er vi efterhånden nede på 55 %, der skal reducere, og stadig flere skal heldigvis spare mindre” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Hvor mange skal spare og på hvad?
For de 51 kommuner, der skal spare, er der også i år store udsving. Andelen af biblioteker, der ikke skal spare så meget, er voksende, se tabellen til højre.

I lighed med 2012 oplever nogle få biblioteker meget store besparelser på godt 11 % i det kommende budget.

Reduktionerne falder i 2013 igen især på personale. Desuden på materialer, åbningstider og andet som f.eks. omlægning af rengøring. To af de 51 kommuner som skal spare oplyser, at de skal lukke filialer, mens to kommuner oplyser, at der nedlægges bogbus.

Lidt flere får lidt mere
Over dobbelt så mange biblioteker som sidste år oplever en beskeden øgning i det nye budgetår. Hvor 5 kommuner i 2012 fik en stigning, så er tallet i 2013 11 kommuner. Heraf får 5 en lille øgning på op til 1 %, mens 5 stiger mellem 1 og 3 %. En enkelt kommune får en stigning mellem 4 og 5 %. Øgningen går især til materialer, personale og andet.

”Der er selvfølgelig helt klart stadig plads til forbedring af budgetterne, men som formand for biblioteksforeningen er jeg godt tilfreds med, at udviklingen, ifølge vores nye undersøgelse, går den rigtige vej. Men det er også påkrævet, for siden kommunalreformen har der været tale om seks år med markante nedskæringer på biblioteksområdet. Og det til trods for, at bibliotekerne er inde i en ressourcekrævende transformationsproces, hvor der også skal formidles digitale materialer og man på samme tid skal opdatere formidlingen i og indretningen af de fysiske biblioteker bl.a. i forhold til IT-læring og som åbne, mødesteder og biblioteker” slutter Vagn Ytte Larsen.

Flere detaljer i Danmarks Biblioteksforenings tendensundersøgelse offentliggøres på fredag den 9. november på www.db.dk.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog