Kampen om adgagen til eBøger. Set fra Seattle...

Også i USA kæmper bibliotekerne på vegne af brugerne for at give fri og lige adgang til eBøger. For nylig har Mac-millan, et af de store forlag, iværksat et tiltag om, at biblioteker kun kan købe ét eksemplar af en eBogslicens de første otte uger efter udgivelsen.

Større bibliotekssystemer køber ofte flere hundrede eksemplarer af hver eBog, så frustrationen er udbredt. King County Library System, som ligger udenfor Seattle og har den højeste cirkulation af eBøger i USA, har netop besluttet at undlade indkøb fra Macmillan. Andre biblioteker vil følge.

American Library Association (ALA) har iværksat en modkampagne, #eBooksForAll, og har i skrivende stund indsam-let over 192.000 underskrifter imod beslutningen. ALA leverede i oktober en rapport til en senatshøring om de mange hindringer, forlagene stiller i vejen for bibliotekernes adgang til det digitale bogmarked i form af urimelige prissætninger, embargoer og direkte afvisning af salg til biblioteker.

Argumenterne er almenvellets interesse i et frit og åbent informationssamfund, bibliotekernes betydning for økonomisk udvikling og livslang læring, og et digitalt mediemiljø, hvor forlagenes praksis i stigende grad hæmmer amerikanernes ret til at læse, og hvad og hvordan de ønsker det - og dermed truer de fundamentale frihedsrettigheder fra First Amendment of the Constitution.

Bogmarkedet domineres af ”The Big Five” Peguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Hachette og Macmillan. De sidder på 80% af det traditionelle bogmarked og 50% af eBogsmarkedet og dikterer, hvilke eBøger bi-bliotekerne kan få adgang til gennem ‘grossister’ som Overdrive og hvilke licensmodeller, der gælder.

Den mest almindelige model er One-copy/One-user, der betyder, at når en bruger har ‘lånt’ eBogen, kan ingen andre få adgang.

En eBog-licens kan typisk indeholde 26 lån og en løbetid på to år til en pris, der kan være fem gange højere end for privatkøbere. Biblioteket skal genkøbe licensen, når de 26 lån er nået, eller når de to år er gået. Indtil for et par år siden var denne model enerådende, men så tillod HarperCollins Cost-per-circulation modellen, der tillader mange samtidige brugere. Bibliotekerne betaler så en aftalt pris per ‘udlån’. Det er dog kun et mindre udvalg samt bagkatalogen (tre år eller ældre), der er omfattet.

ROLF HAPEL er professor ved University of Washington’s Information School, Seattle.

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog