Kampvalg til DBs Repræsentantskab

Stærk jysk opbakning til Danmarks Biblioteksforening. Af Repræsentantskabets i alt 51 pladser tegner jyderne sig for langt over halvdelen.

At biblioteket både i sig selv, som videns- og kulturinstitution, men også som udviklingsfaktor vejer tungt i landets næststørste kommune, Aarhus, er velkendt. Interessen viser sig også i opbakningen til landets biblioteksforening og dennes virksomhed. Aarhus satte sig således denne gang på fire pladser. Med i alt tre kommunalpolitiske kandidater, fra tre forskellige partier, og dertil en repræsentant fra DBs professionelle medlemsskare, med en af kommunens bibliotekarer.

Se valgudtalelser o.a. på www.db.dk/ valg2014.

De nye kommunalpolitiske medlemmer – valggruppe A 
Vinteren faldt i år især i uge fem. Det afholdt dog ikke kommunalpolitikere landet over fra at deltage i valget til DBs Repræsentantskab. Der blev således afholdt valgmøder i de fem regionale valgkredse de første fire dage af uge 5 i år. På disse møder valgte foreningens valggruppe A, de politiske medlemmer, fem kandidater i hver valgkreds. På alle valgmøderne var der god opbakning og livlig debat – og kamp om de fem pladser.

Den samlede fordeling af disse femogtyve politiske mandater set i relation til kommunalvalgets landsresultat betyder, at der yderligere er indkaldt det maksimale antal tillægsmandater på 10.

De valgte kandidater er:
Anders Nørgaard (A), Favrskov, Anders W. Berthelsen (A), Odense, Anette Simoni (V), Køge, Anne Mette Knudsen Andersen (V), Esbjerg, Bjarne Kongsted (V), Holbæk, Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring, Cæcilie Lyndgaard Andersen (Ø), Aalborg, Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle, Dan Skjerning (A), Vejle, Evan Lynnerup (V), Roskilde, Frederik Pedersen (O), Slagelse, Frode Thule Jensen (V), Frederikshavn, Hanne Pigonska (V), Odsherred, Hans Skou (V), Aarhus, Helle Bak Andreasen (V), Jammerbugt, Inge Dines (A), Ikast-Brande, Inger Plauborg (V), Sønderborg, Jens Otto Madsen (Ø), Thisted, Kirstine Bille (F), Syddjurs, Knud N. Mathiesen (O), Aarhus, Lisbet Rosendal (V), Varde, Mads Duedahl (V), Aalborg, Michael Kjeldgaard (A), Odsherred, Nadja Maria Hageskov (C), Hørsholm, Ole S. Nielsen (O), Halsnæs, Peder Bisgaard (A), Hillerød, Poul Henrik Hedeboe (F), Frederikssund, Rabih Azad-Ahmad (B), Aarhus, Sabine Dedlow (A), Furesø, Samina Jasmin Shah (C), Viborg, Steen B. Andersen (A), Aarhus, Sven Bertelsen (T), Hjørring, Troels Christensen (I), Slagelse, Ulla Dræby (A), Gribskov, Poul Henrik Hedeboe (F), Frederikssund og Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund.

De nye medlemmer af valggruppe B 
Også blandt valggruppe Bs medlemmer var der tale om kampvalg til dens del af Repræsentantskabets pladser. Ved direkte elektronisk valg i perioden 15. januar til 15. februar 2014 blev denne del af valgproceduren gennemført. Hele 18 personer var opstillet som kandidater til de 12 pladser i Repræsentantskabet, som besættes af personlige medlemmer fra foreningens valggruppe B. Mens seks personer havde meddelt deres kandidatur til de fire pladser i Repræsentantskabet, som besættes af institutionsmedlemmer og brugerråd fra foreningens valggruppe B.

Hvor interessen for at stille op og deltage i DBs arbejde var stor både på den politiske og på den professionelle side, så var stemmeprocenterne på den sidste ikke noget at skrive hjem om. Med en stemmeprocent på vel under halvdelen. Og med 36,4 % af de i alt 283 personlige medlemmer, som var stemmeberettigede til valget, blev selve valget altså ikke det helt store tilløb. Samme tendens gjorde sig gældende for de fire andre pladser i valg-gruppe B. For kun omkring hver femte af de i alt 59 institutions- og brugerrådsmedlemmer mv. valgte denne gang at stemme.

De valgte kandidater har dog alle som én givet udtryk for stort engagement i bibliotekssagen og de 16 nye medlemmer af Repræsentantskabets valggruppe B er i valgt rækkefølge:
Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne, Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotekerne, Lone Knakkergaard, Vejle Bibliotekerne, Kent Skov Andreasen, Odense Centralbibliotek, Sara Jørgensen, Herning Bibliotekerne, Peter Høybye, Roskilde Bibliotekerne, Pia Henriette Friis, Kolding Bibliotekerne, Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande Bibliotek og Kommune, Lone Hedelund, Gellerup Bibliotek, Aarhus Kommune, Hanne M. Sørensen, Biblioteket i Sønderborg, John Larsen, Odsherred Bibliotek, og Maria Sjøblom, Aalborg Bibliotekerne. Samt Meta Fuglsang, AOF Danmark, Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Dansk Forfatterforening, Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Bibliotek og Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek. Desuden er Georg Buhl valgt for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg. Tilforordnet DB er desuden formanden for Kommunernes Skolebiblioteksforening, p.t. Liselotte Hillestrøm (A) fra Hedensted Kommune.

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog