KL udspil: Udnyt folkebibliotekernes potentialer

Foto KL Debatoplæg Udnyt folkebibliotekernes potentialer.

KL udsender borgmesterbrev og opfordrer til lokal debat om bibliotekerne og deres rolle i kommunen.

Biblioteket er et stærkt omdrejningspunkt i lokalsamfundet - ikke blot for litteratur, oplysning, dannelse og kulturel aktivitet, men som et sted, der skaber sammenhængskraft og grobund for udvikling, fastslås det i oplægget fra KL udsendt til landets kommuner den 21. januar.

I en tid præget af forandringer, opbrud og kriser har biblioteket en unik position og betydning for oplevelsen af nærhed og fællesskaber mellem mennesker, for vores tænkning og vores kulturliv – og i sidste ende vores demokrati. Med et stærkt bibliotek har kommunerne mulighed for at engagere og understøtte dannelsen hos borgerne, udvikle bæredygtige lokalsamfund og styrke demokratiet.

Biblioteket har alle forudsætninger for at understøtte en række af FN’s Verdensmål, som mange kommuner allerede arbejder med – særligt fokus på sundhed og trivsel (verdensmål 3), kvalitetsuddannelse og livslang læring (verdensmål 4) samt fokus på bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål 11), præciseres det også i oplægget.

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen (A), også kulturudvalgsformand i Aarhus Kommune, er glad for KL’s udspil, som biblioteksforeningen har deltaget i formulering af sammen med flere kommuner og Biblioteks-chefforeningen. Særligt hæfter Steen Bording Andersen sig ved, at KL understreger, at biblioteket kan bidrage aktivt til arbejdet med en række af de store samfundsmæssige udfordringer, vi står over for. Ensomheden har bredt sig under co-rona-nedlukningen, mistrivslen blandt børn og unge synes stigende, og vores informationssamfund flyder over med fake news ligesom behovet for digitale kompetencer til at begå sig i en stadig mere digital verden kun vokser.

Dét kræver politiske svar fra kommunerne, og derfor er det rigtigt positivt, at KL med oplægget Udnyt folkebibliotekernes potentialer vil kickstarte den lokale debat om bibliotekernes opgaver og rolle i tværgående løsninger på bl.a. de nævnte udfordringer og f.eks. i gennemførelse af en række af FN’s 2030 verdensmål lokalt. Det er i den forbindelse særdeles vigtigt, at KL anbefaler, at hele kommunalbestyrelsen – og ikke alene kulturudvalget – tager debatten og dermed får et styrket ejerskab til og sætter politisk retning for de lokale folkebiblioteker.

Tråden tages op af Danmarks Biblioteksforening, der indbyder til bred politisk debat under hovedoverskriften “Udnyt bibliotekets fulde potentiale, når kulturen genstarter Danmark” på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 8. april 2021.

                                                                                                                                                   

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog