Kommentar til Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) jf. høringsbrev af 09.10.2020

Høring over udkast til Forslag til lov om epidemier m.v.

Kommentar til Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)
jf. høringsbrev af 09.10.2020

Som led i (epidemi)loven om at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod smitsomme sygdomme omfattet af lovens §2 foreslås kommunikation til borgerne generelt styrket ved at forpligte landets biblioteker til aktivt at formidle valid information om myndigheders retningslinjer. Både i de fysiske biblioteker som skal findes i alle kommuner, samt på bibliotekernes digitale platforme, som er blandt de mest benyttede digitale tilbud i landet.

Vi understreger vigtigheden af at være opmærksom på magtens tredeling i udformningen af loven, for at bevare en bred folkelig opbakning og forståelse for en sådan lovgivning.

Helt konkret foreslår Danmarks Biblioteksforening, at landets folkebiblioteker målrettet bliver en del af beredskabet, når det handler om at nå borgerne. Ved:

1) Aktivt at formidle forebyggende information og initiativer i det fysiske rum, samt på de digitale platforme og

2) Information om nødvendig adfærd mod smittespredning o.l. og ved at

3) Forpligte bibliotekerne til at skabe debat- og informationsmøder om de nødvendige tiltag.   

Dels har bibliotekerne allerede ifølge biblioteksloven en forpligtelse til at formidle offentlig information og information om samfundsforhold. Dels findes bibliotekerne i samtlige af landets kommuner – ud over kommunernes hovedbiblioteker findes 318 filialer/bogbusser + 85 servicepunkter med deres lange åbningstider – og når yderligere langt ud lokalt via deres SoMe-netsteder.

Kontakt gerne undertegnede for en evt. uddybning.

Venlig hilsen

Michel Steen-Hansen
Direktør Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog