Kulturhuse i Vejle

Med strategien ‘Lys i de gamle rådhuse’ og inddragelse af borgere, afholdelse af workshops m.m. arbejder Vejle Kommune målrettet med at udvikle kulturhusfunktioner, bibliotek og borgerservice i en række af kommunens byer.

Fra strategi til virkelighed – attraktive kultursteder og stærke bibliotekstilbud samles under én hat i alle dele af kommunen.

Kommune arbejder meget aktivt med sine kulturtilbud til borgere og foreninger. Ved kommunesammenlægningen besluttede man politisk, at ’der skulle være lys i de gamle rådhuse’, og at de skulle danne ramme om borgerservice og biblioteksfunktioner i kommunens større byer. En kulturhusstrategi blev derfor udarbejdet. Heri beskrives, hvordan husene skal fungere som ramme om kulturelle aktiviteter, være lokalsamfundets mødested og samtidig hvordan biblioteket aktivt skal være de enkelte byers og lokalområders katalysator ved at understøtte foreninger og andre aktiviteter.

Realisering af idéerne      
I Jelling var lokale kræfter før reformen i gang med at samle midler ind til et nyt kulturhus, og det initiativ blev sammen med bibliotek og borgerservice til Byens Hus, tegnet af RUM Arkitekter og indviet i 2010.

I Egtved og Børkop blev dele af de gamle rådhuse bygget om til formålet; Børkop skal dog udvides i 2013. I Give har kulturhusudviklingen først de seneste år taget fart, og nu er processen også dér ved at være afsluttet og første del af en toårig anlægsbevilling til et nyt Give Kulturhus er på 2014-budgettet.

Aktiviteter under udvikling
Med tiden er borgerservicefunktionen i byerne blevet ændret til en videobetjening, så husene er i dag primært kulturhuse med mange samarbejdspartnere og inklusiv bibliotek. I Egtved etableres nu i samarbejde med det lokale udviklingsråd et tilbud til iværksættere og mindre erhvervsdrivende om et kontorfællesskab. Det vil være muligt at leje et kontor med diverse faciliteter og benytte sig af biblioteket og dets mødelokaler. I Børkop er bl.a. Lokalhistorisk Arkiv og den lokale kunstforening rykket ind, og der skal derfor bygges en egentlig mødesal i forbindelse med kulturhuset.

Kulturelt kraftcenter
Også i Vejle By er der fokus på et muligt nyt kulturhus. Måske med afsæt i et samarbejde mellem musikskolen og biblioteket og flere andre samarbejdspartnere afhængigt af husets profil.

Lige nu arbejdes der med en Kulturhusanalyse, der har til formål at afklare behov og beskrive mulighederne for at skabe et sådant nyt, fleksibelt, kulturelt kraftcenter ved at samle relevante dele af Vejles kulturinstitutioner i en fælles bygning i Vejle. Analysen gennemføres med Kulturforvaltningen som tovholder og med repræsentanterfor kommunens øvrige forvaltninger i en arbejdsgruppe. Der er i løbet af 2013 afholdt to workshops, hvor interessenter har været inviteret ind for at udvikle og senere kvalificere arbejdet med analysen.

Politisk er det vedtaget, at der skal arbejdes videre med analysen i 2014. I den helt nye konstitueringsaftale for byrådet, står der, at: “Vi vil udvikle fremtidens bibliotek og arbejde for placering, der under­støtter hele bymidtens udvikling”.

Årsmøde i marts 2014
Vi ser frem til at fortælle mere om det hele for alle interesserede, når Vejle i dagene 27.-28. marts er værtsby for Danmarks Biblioteksforenings store årsmøde og de mange deltagere: nyvalgte politikere, fag- og forvaltningsfolk med mange flere.

På gensyn i Vejle!

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog