Kulturminister Mette Bock: Analyse af bibliotekernes rolle i 2018

Foto: Bjarke Ørstad.

En biblioteksundersøgelse er på vej næste år, oplyser kulturminister Mette Bock (LA) i dagbladet Politiken den 22. juli. I en mail til avisen skriver ministeren, at “digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på“. Derfor vil hun i 2018 have analyseret bibliotekernes rolle i dag, blandt andet for at “afklare, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende“.

Udtalelsen bringes i artiklen “Skal biblioteker have fri adgang til at udlåne forlagenes e-bøger?” af journalist Torben Benner.

DB formand ser gerne analyse
Steen B. Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening og medlem af Aarhus byråd, hilser ministerens udmelding velkommen. Kulturministerens melding ligger helt i tråd med Steen B. Andersens holdning, og den debat om bibliotekernes opgaver i forhold til loven, som DB startede i 2016 under devisen “Kan det moderne bibliotek rummes i loven?”. Han siger:

– Bibliotekernes rolle og opgaver er under stadig udvikling. I nogle kommuner er man altid på forkant, andre ikke. Alle landets borgere har imidlertid ret til et tidssvarende bibliotekstilbud. Dertil behøves både national og kommunal opmærksomhed i form af en bred biblioteksdebat og naturligvis på sigt både en lovrevision og i alle tilfælde en ny national strategi. Den seneste er knap 10 år gammel.

– Folkebibliotekerne har fra deres start for 100 år siden og til i dag haft en væsentlig samfundsopgave i forhold til at understøtte borgernes behov for, brug af og adgang til læsning, viden og kulturoplevelser lokalt. Digitale eller fysiske. For at den rolle ikke skal udhules, skal rammerne for bibliotekernes virksomhed afspejle de opgaver, bibliotekerne har i dag herunder den digitale virkelighed, de skal løse dem i.

– Det behøver vi, kommunerne og staten, redskaber til som en ny strategi og lov. Om vi får det i relation til kulturministerens analyse i 2018, må tiden vise. Men en analyse er vigtig, og den debat vi vil få, er overordentlig vigtig til at skabe opmærksomhed om borgernes og kommunernes lokale åbne sted for personlig adgang til viden, kulturoplevelser, dialog og læring.

Demokratisk dialog og styrket folkeoplysning
Også på nordisk plan er biblioteksanalyser og lov på tegnebrættet i disse tider. I Norge gav man i den nye lovopdatering i 2013 specifikt folkebiblioteket en ny folkeoplysende rolle: “Folkebibliotek skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. Lige nu arbejdes i Sverige med en større biblioteksudredning og ny national strategi i forlængelse af loven, der trådte i kraft 1. januar i 2014, inkl. en omverdensanalyse, så bibliotekerne rustes til den aktuelle samfundsudvikling. I den svenske 2014-lov betones bibliotekernes betydning for en demokratisk samfundsudvikling, og i formålsparagraffen understreges det, at al offentlig finansieret biblioteksvirksomhed skal fremme litteraturens stilling og interessen for dannelse, oplysning, uddannelse, forskning og kulturel virksomhed i Sverige.

Den demokratiske dimension er væsentlig at få styrket i relation til bibliotekets grundlæggende folkeoplysningsindsats, mener DB formanden:

– Det er vigtigt, at borgerne her i landet i et meget foranderligt og nogle gange uroligt Europa og en ditto verden, har et sted til regulær dialog om det danske samfund og dets muligheder og udfordringer som f.eks. Fake News lige nu.

  • I 2008 programsatte daværende kulturminister Brian Mikkelsen (C), inden han afløstes af partikollegaen Carina Christensen på posten, en granskning af bibliotekerne og deres formidling. Efter et par års drøftelser og forberedelser i regi af den daværende Styrelse for Bibliotek og Medier udsendte denne strategirapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet med en række udviklingsanbefalinger i marts 2010. Hvoraf stort set alle er blevet implementeret i landets folkebiblioteker.
  • Lov om biblioteksvirksomhed fra år 2000 er fremsynet ved, som en af verdens første, at sidestille adgang til viden via internettet og multimedier på linje med trykte materialer. Men den omfatter f.eks. ikke hele det opgavesæt, som hovedparten af landets kommuner har lagt over til bibliotekerne omkring borgerservice eller deres særlige indsats omkring integration.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog