Kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer - fra repræsentantskabsmødet

DB's Repræsentantskab holdt møde i Tårnby og benyttede lejligheden til at besøge Den Blå Planet. Tårnbys borgmester Henrik Zimino og DBs formand Vagn Ytte Larsen. Foto: MSH

Hvorfor mødes 50 mennesker et par gange om året og diskuterer biblioteker? Svaret er sikkert individuelt forskelligt, men fælles for dem er, at de brænder for bibliotekerne og mener, de er med til at skabe et bedre samfund og et bedre liv for den enkelte borger.

Så enkelt kan man vel beskrive DBs Repræsentantskab. Det sidste ordinære møde inden årsmødet den 27. og 28. marts blev holdt den 25. oktober på Tårnby Bibliotek. Fantastiske omgivelser på det bibliotek som blev kåret til Årets Bibliotek af Region Hovedstaden sidste år. Noget som en stolt Henrik Zimino, Tårnbys borgmester, da også nævnte, da han kom for at debattere kulturstrategi med repræsentantskabsmedlemmerne.

På den ordinære del af mødet fastlagde Repræsentantskabet rammerne for næste års arbejde. I DB er det nemlig Repræsentantskabet, der bestemmer, og således vedtager både budget og virksomhedsplan.

Budget i balance, stabil medlemsudvikling og fremadrettet virksomhedsplan
I år vedtog man et budget i balance. DB er efter nogle år med nedskæringer nu inde i en stabil udvikling. Kontingentet er blevet nedsat, og man har fået stabiliseret medlemstallet. Man har ligeledes fået tilpasset de administrative udgifter, så de modsvarer indtægterne. Det betyder, at sekretariatet de sidste par år er blevet trimmet og har fået skåret på både kon-torhold og personale, men vi er nu klar til nye udfordringer i en ny valgperiode.

I budget 2014 er der også afsat midler til regionale aktiviteter. Dermed kan der stadig skabes lokale debat- og mødeaktiviteter, selvom DB nu kun har to regionsforeninger i Region Midt og i Region Syd.

På repræsentantskabsmødet var der da også en god og debatlysten stemning, da man vedtog virksomhedsplanen for det kommende år. Her anbefaler man det nye Repræsentantskab, at det næste år nedsætter politiske udvalg for hvert af de tre indsatsområder, man har besluttet, der skal fokuseres særligt på. Indsatsområderne er:

Biblioteket - indgangen til læring
Biblioteket - indgangen til Det digitale Danmark
Biblioteket - indgangen til fællesskabet

Debat og besøg på Den Blå Planet
I år havde DB valgt at krydre sit repræsentantskabsmøde med et besøg på Den Blå Planet. Et nyt attraktivt kultur- og oplevelsestilbud, som har betydet yderligere en million besøgende til Tårnby Kommune, som Tårnby Kommunes glade og stolte borgmester Henrik Zimino (A) fortalte, da han viste DB’erne rundt.

Under Repræsentantskabets temadebat fortalte Henrik Zimino historien om, hvordan det var lykkedes at få Danmarks Akvarium til at flytte fra Gentofte og skabe et nyt spektakulært akvarium i Tårnby. Det er en fascinerende historie om, hvordan en aktiv borgmester og kommunalbestyrelse gennem investeringer, personlige kontakter og en bevidst kulturudviklingsstrategi kan få ting til at ske. Det er også en historie om, hvordan private fonde som Realdania og Knud Høj-gaards Fond sammen i et partnerskab med Tårnby Kommune skaber ny udvikling og tilfører et område ny dynamik.

Ansvar eller anarki – styrk kunst og kultur
Historiens pointe understregedes i den grad i et oplæg fra Christian Have, indehaver af Have Kommunikation. Han tog udgangspunkt i sin nye bog 'Ansvar eller anarki' om kunstens og kulturens dilemmaer og potentialer. Have slog til lyd for et nyt dannelsesideal og et helt nyt kulturelt ansvar, der ikke længere kun ligger hos det offentlige, men også hos private virksomheder og fonde og også hos alle os andre for den sags skyld.
Et nyt kulturelt dannelsesideal, et nyt aktivistisk kulturbegreb og nye kulturelle offentligt-private partnerskaber, der gennem direkte private kulturinvesteringer bevarer og aktualiserer vores kunst og kulturarv overalt i samfundet.

Alt sammen budskaber, der blev flittigt debatteret på baggrund af mødets besøg på Den Blå Planet og på Tårnby Bibliotek, og som understreger, at der er gang i DBs Repræsentantskab. Der var da også stor enighed om, at vi alle skal ud og slå på tromme for, at man både som politiker og som biblioteksmenneske stiller op til det nye Repræsentantskab, som skal vælges i starten af næste år.

Vær aktiv i DB og biblioteksdebatten
Hvis du eller en af dine kolleger vil stille op til DBs gruppe for personlige medlemmer, institutioner og organisationer, så meld dit kandidatur inden 31. december.

– Og til alle jer ny- og genvalgte politikere: Mød op på det regionale valgmøde, som afholdes sidst i januar. I vil få direkte besked om, hvornår det afholdes i jeres region.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog