Læseheste i den fri natur

Læseklubben omkring bålpladsen. Foto Fredericia Dagblad, Torben Glyum

Et nyt samarbejde mellem bibliotek, byggelegeplads og skole skal i Fredericia Kommune skabe anderledes rammer og interesse for bøger og læsning.

Læseklubben, hvis målgruppe er børn fra 3.-4. klasse, mødes en gang hver måned, og hvert møde varer en time. Hver gang arbejdes der med et bestemt tema som f.eks. Din ynglingsbog, Fantasy eller Venskaber.

Klubben er utraditionel efter gængs biblioteksopfattelse, da samværet omkring bøger og læsning foregår ude i det fri rundt om et bål. Byggelegepladsen er helt bevidst valgt som mødested. For et af formålene med læseklubben er netop et ønske om at skabe nogle anderledes rammer omkring bøger og læsning, end dem børn normalt er vant til. Klubben ønsker også at fungere som et alternativ til de børn, der f.eks. ikke har lyst til at være en del af en idrætsklub, men som stadig ønsker et socialt samvær med andre børn.

Afsættet
Helt overordnet har Fredericia Kommune lavet en læsestrategi for kommunens børn og unge. I kommunen er der tradition for et godt samarbejde mellem skolerne og folkebiblioteket, og derfor falder det meget naturligt at samarbejde omkring en læseklub, som skal fremme læselysten blandt børn.

Før læseklubbens start besøgte vi to børnebibliotekarer skoleklasserne – dels for at fortælle om det nye projekt og dels for at finde ud af, om det havde børnenes interesse. Da ikke alle børnene kender os, var det vigtigt for os, at de fik sat ansigt på, hvem vi var.

Efterfølgende har skolens elever i 3.-4. klasse besøgt folkebiblioteket, hvor de fik en rundvisning i huset, blev introduceret til forskellige materialetyper og fik lavet lånerkort. For mange af børnene var besøget en øjenåbner til de oplevelser og muligheder, der findes på folkebiblioteket.

Inspiration og fællesskab
Der er nu tilmeldt 16 børn til læseklubben – både piger og drenge. De mødes en gang om måneden på byggelegepladsen sammen med de to børnebibliotekarer og skolebibliotekaren. Første møde er afviklet, og her handlede det om børnenes yndlingsbøger. Alle børn udviste stort engagement. De var alle meget interesserede i at fortælle om netop deres yndlingsbog. De inspirerede hinanden til nye læseoplevelser og fik skabt et særligt fællesskab omkring bøgerne.

Samarbejdet på tværs af faggrupper har givet nye muligheder for at forene de forskellige kompetencer, som haves hos henholdsvis bibliotekarer, lærere og pædagoger. Læseklubben er et rigtig godt eksempel på et løsningspartnerskab mellem disse tre faggrupper, som helt konkret er kommet en stor gruppe børn til gode. Biblioteket er rykket ud af huset, skolen er med, selvom det har ringet ud og Byggeren åbner op for bøgernes verden.

Det er svært at spå om fremtiden, men én ting er helt sikker: Læseklubben i den fri natur i Fredericia fortsætter og fremover vil den mødes oftere, da børnene synes, der går alt for lang tid mellem møderne, og de får læst bøgerne alt for hurtigt.

 

Fakta
Børnebibliotekarerne  Anni Jensen og Dorte Grønbæk, Fredericia Bibliotek, har sammen med skolebibliotekar Birgit Seirup, Pædagogisk Udviklingscenter på Egumvejens Skole, og pædagogisk leder Henrik Pedersen, Byggelegepladsen, Frantz Hansens Allé, etableret den nystartede klub for læseheste. For mere information kontakt aj@fredericiabib.dk.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog