Livlig debat blandt bibliotekscheferne

Mogens Vestergaard, fmd. for Bibliotekschefforeningen. Foto: Roksilde Bibliotekerne.

“- Som chefer i det offentlige skal vi naturligvis arbejde for at give borgerne det bedste tilbud inden for de rammer, der vedtages af vores arbejdsgivere, politikerne. Men den oprindelige tanke med biblioteksloven var at sikre, at alle borgere kunne få adgang til viden, information og kultur på ligelige vilkår gennem et samarbejdende biblioteksvæsen. Den er ved at gå fløjten, fordi der efterhånden er store forskelle på bibliotekerne. Forudsætningen for et samarbejdende biblioteksvæsen er, at der er et rimeligt tilbud i hver kommune, så man ikke skal trække unødigt på de øvrige kommuner. Lød det bl.a. i BCF-formand Morgens Vestergaards skriftlige beretning til årsmødet som optakt til debatterne.

Fra Bibliotekschefforeningens årsmøde den 11.-12. februar 2016:

DEBAT 1: BERMUDATREKANTEN
I Munkebjerg blev scenen sat under overskriften “Bermudatrekanten”. For er bibliotekerne i fare for at miste retningen og måske endda på vej til at forsvinde helt på uforklarlig vis i takt med den digitale udvikling og med nye opgaver?
En ny spørgeskemaundersøgelse udført af BCF blandt bibliotekslederne i DK viser, at en af de største udfordringer er, at kunne advokere for sin sag i det daglige. Hele årsmødet illustrerede på bedste vis den store udfordring, vi har med at forklare, hvad det moderne bibliotek er, skal og kan.
Vi mangler en stærk samlet fortælling, baseret på velformulerede beskrivelser af kerneopgaven – en elevatortale, der kan fænge udadtil, og give retning og basis for samarbejde indadtil.
BCF har noteret sig de mange gode input fra årsmødet og går nu i gang med at formulere det skarpe svar på spørgsmålet:
“Hvad vil vi mangle, hvis biblioteket forsvandt?”

DEBAT 2: eReolen.dk
Debatten gik ikke mere stille for sig, da BCF inviterede forlag og forfattere til at diskutere synspunkterne omkring eReolen. Man kan roligt konkludere, at der er
uenigheder!
Forlagsverdenen, sekunderet af nogle forfattere, opfatter tydeligvis bibliotekerne som kannibaler, der æder markedet for e-bøger. I deres optik burde bibliotekerne holde sig til at købe fysiske bøger. Det er deres kerneopgave. Holdningen var, at flere bøger på hylderne giver flere udlån (og i hvert fald flere penge til forlagene og til dels forfatterne). En enkelt debattør gik næsten så vidt som til at mene, at bibliotekerne burde forbydes at købe e-bøger, og at de penge, der er blevet brugt til det, passende kunne overføres direkte til forfatterne.
En enkelt forfatter skilte sig ud og argumenterede for, at forfatterne burde se positivt på forholdet mellem biblioteker og forfattere – uden om forlagene. En interessant vinkel.

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog