Ny statistik for bogproduktionen

Leif Andresen, chefkonsulent Det Kgl. Bibliotek, har til 2013 været ansat i Kulturstyrelsen og her medvirket til design af bogproduktionsstatistik og har, efter han forlod styrelsen, været konsulent på test og dokumentation af den nye model.

I forbindelse med den generelle samling af kulturstatistik til publicering hos Danmarks Statistik er bogproduktionsstatistikken blevet moderniseret og omfatter nu også e-produkter.

I december 2013 publicerede Danmarks Statistik en ny bogproduktionsstatistik. Et vigtigt redskab, når det handler om kendskab til det danske bogmarked for alle interessenter fra biblioteker til forlag og politikere m.fl. Den erstatter den bogstatistik, som DBC (tidligere Dansk BiblioteksCenter) har produceret i en menneskealder i form af klassiske tabeloversigter.

Væsentligt nyt
Der er en række forskelle mellem den gamle og den nye statistik. Dækningen er udvidet fra alene fysiske produkter – bøger og cd-rom mv – til også at dække tilsvarende netprodukter. Tabelsider erstattes af dynamisk brug af faciliteterne i Danmarks Statistiks Statistikbanken. Der er flere detaljer end tidligere, den faglige opdeling er mere finmasket, og der er fokus på præsentation af det kommercielle marked.

Den hidtidige bogproduktionsstatistik var baseret på registreringsår, mens den nye er baseret på udgivelsesår, hvilket har været et stort ønske i bogbranchen. Da en del udgivelser først registreres i de efterfølgende år efter udgivelse, sker den årlige publicering af den nye bogproduktionsstatistik inklusive registreringer for uge 19 det efterfølgende år. Der bliver senere registreret udgaver fra foregående år, som vil opdatere statistikken det efterfølgende år.

Ved sammenligning er det vigtigt at være opmærksom på, at de ”Elektroniske bøger”, som fremgår af en note i DBC’s tidligere statistik, alene er cd-rom’ er – ikke nutidens e-bøger.

Bemærk at den samme udgivelse som fysisk bog og som e-bog tæller som to udgivelser.

Mest for fagfolk
Emneopdelingen er mere findelt, idet skønlitteraturen opdeles på samme detaljeringsniveau, som DBC anvender ved registreringen. For faglitteratur er opdelingen svarende til hovedgrupper 00-99 i DK5. Det er dog muligt at vælge den gamle opdeling samt en helt overordnet opdeling i skøn- og faglitteratur.

Der er en særskilt tabel, som omfatter de bøger m.v., der som udgangspunkt er produceret med salg for øje. Når en publikation medregnes som udgivet kommercielt, så bygger det på forlagets oplysninger om, at deres udgivelser er til kommercielt salg. Det enkelte forlag kan derudover for en enkelt udgivelse oplyse, at den er eller ikke er til kommercielt salg

Det er lidt mere kompliceret at definere ”kommerciel” for publikationer på nettet. Her medtages publikationer, hvor det af registreringen fremgår, at publikationen er til salg.

Der en tilsvarende tabel for alle udgivelser samt tabeller med fokus på originalsprog og på børne/skolebøger. Endvidere tabel om oplag, årspublikationer og Udenlandsk Kommission, hvor der tidligere alene var noter om antal.

Bogproduktionsstatistikken kan ses i www.statistikbanken.dk/under Kultur og Kirke > Film og Medier > Litteratur og bøger.

 

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog