Nye opgaver og roller i de mobile biblioteker - om decentral service

På en markedsplads bidrager bogbussen til festlighederne med små konkurrencer. Foto: Michael Schrøder.

Chauffører fra hele landet har fået inspiration til bedre service.

Fællesskab, nærhed, samvær og sammenhold i lokalområderne. Store ord i beskedne folks munde. Ikke desto mindre er det nogle af de ord, som brugere af de mobile bibliotekstilbud, oftest bogbusser, i landområderne benytter, når de skal udtrykke, hvad der er gode værdier, og hvad der betyder allermest i deres lokalområde. Men de rullende biblioteker er under forandring.

Fra lån til aktiviteter
I disse år ændrer brugernes forventninger og behov til det mobile bibliotekstilbud sig meget. Tidligere var de traditionelle bogbusopgaver afhentning og udlån af bøger, musik og andre biblioteksmaterialer – og gerne på faste og velkendte tidspunkter. Nu handler det i langt højere grad om relationer og hvilke aktiviteter, en bogbus og dens medarbejdere kan sætte i værk, lokalt. Brugerne efterlyser aktiviteter, så der også foregår noget i landområderne, når bogbussen eller bogbilen er kørt tilbage til Hovedbiblioteket.

Bibliotekerne i syv store landkommuner, Brønderslev, Skive, Ringkøbing-Skjern, Esbjerg, Aabenraa, Sydslesvig og Vordingborg er gået sammen om udviklingsprojektet Det gode liv i landområderne for netop at videndele og nytænke de mobile biblioteker og deres opgaver i lokalområderne. Et landsdækkende og attraktivt seminar for bogbuschauffører blev i den sammenhæng for nylig afholdt i Vejle, hvor der også var ‘hands-on’ på landets to nyeste bogbusser i Vejle og Esbjerg.

Relationer inde i og uden for bogbussen
Derfor er det vigtigt, at bogbiler og bogbusser i fremtiden kører ud og byder sig til i lokalområderne. Her har chaufførerne – såvel som bibliotekarerne – med deres store lokalkendskab en afgørende rolle at spille. Både som koordinatorer af kulturarrangementer og som hjælpere til at få lokale byfester, musikarrangementer og festivals af alle slags til at vokse. Som et rullende kulturtilbud, der giver synergi til nogle af de lokale aktiviteter, der foregår i forvejen.

Nye opgaver, som undervisere af it og nye digitale medier med udgangspunkt i bogbusserne, er også presserende, ligesom det fortsat er vigtigt at være formidler af bibliotekets store videnbase. På fleksible tidspunkter og på varierende pladser. Til borgere i alle aldre. Det handler om relationer på mange niveauer.

Hvordan matcher vi brugerne i bogbussen?
Konsulent Kirstine Hejgaard, Malling, gav på seminaret en række gode råd til chaufførerne: - Butiksanalyser viser, at det er afgørende vigtigt for kunderne,  at man føler sig velkommen, at man kan finde, hvad man søger, og at man bliver inspireret!

Med store smil og fagter fortalte hun om den vigtige øjenkontakt, og om hvordan man kommunikerer i et lille rum, om diskretion og om, hvordan man aflæser kundens sprog og kropssprog. -  Det er der altså også mange bibliotekarer, der kunne have godt af at høre noget om! – lyder det fra en chauffør i salen.

“Grønne mobile tilbud i fremtiden?”
Kan vi gøre bogbussen mere grøn f.eks. ved hjælp af naturgas? Biodiesel? Elektricitet? Solceller på taget? Iflg. direktør Bruno Hansen, Buscenter Vest i Kolding, klarer dieselbussen sig fortsat fremragende. Der er høj virkningskraft under pres. Men der eksperimenteres med hybrid-drevne busser flere steder i Europa.

Iflg. Bruno Hansen skal kreativiteten tænkes ind fra start, men desværre begrænses nye input ofte af udbudsbetingelser. Beklageligt, for udvikling kommer fra brugerne, og den brancheerfarne direktør Bruno Hansen fortsætter: - I skal tænke i muligheder i stedet for begrænsninger. Men måske er Jeres lokale politiske og økonomiske vilkår den største udfordring?

Nye roller uanset uddannelse
Seminardagens indhold slår fast, at for både chauffører og bibliotekarer i bogbusserne gælder, at fokus i højere grad skal være på netværk og relationsskabelse. Uanset uddannelse vil personalets rolle ændre sig til en facilitator og igangsætterrolle, hvor et vigtigt element bliver at knytte det lokale sammen med det globale. Dette er i dag muligt, fordi bogbussen er forbundet til hele verden via internettet.

Og alt imens der bliver netværket til duftene fra middagen med stegt flæsk og persillesovs, bliver det aftalt at holde fast i hinanden og de gode idéer fra denne seminardag.

 

 

 

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog