Nye rammer for bibliotekernes CB-overbygning

Øget vægt på at skabe ‘fælles træk’ og sammenhæng i biblioteksudviklingen.

Slots- og Kulturstyrelsen (SK) offentliggjorde kort før jul nye rammeaftaler for overbygningsopgaverne for 2016-2019 med de seks centralbiblioteker. Med en ny målsætning skal man kunne ’agere hurtigere i takt med samtidens krav’ inden for perioden.

Med et tocifret millionbeløb finansierer staten en del af landets fællesopgaver gennem en mangeårig overbygningsstruktur jf. bibliotekslovgivningen. Modsat tidligere har processen op til december-udmeldingen været præget af meget lidt åbenhed. Ud over et temaindslag på styrelsens årlige møde har der været varierende debat i regionerne. De centrale organisationer som f.eks. DB har modsat før ikke været indbudt til at kommentere på aftaleindholdet.

Ud over Statsbiblioteket som overcentral bl.a. med materiale til betjening af flygtninge og indvandrere, og Nota med service til borgere med syns- og læsevanskeligheder, varetages opgaverne af landets centralbiblioteker (CB). De var tidligere amtsbaserede. I dag er de regionsbaserede og placeret i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte kommuner med to CB’er for Region Syddanmark. En overbygning i regi af centralbiblioteker er ikke ny, allerede i 1920 fandtes 7. De ydede biblioteksassistance til sognebibliotekerne bl.a. med hensyn til bogvalg og kassation.

Opgaverne i denne fireårige periode ligner meget tidligere aftaler. Der skal ifølge SK skabes en relevant, effektiv og tidsvarende materialeoverbygning, leveres aktuelle kompetenceudviklingstilbud af høj kvalitet, der, som det hedder, ’er med til at bære fælles træk for folkebiblioteksudviklingen frem i hele landet og sætte kræfter ind på at understøtte initiativer i folkebibliotekerne og skabe sammenhæng bibliotekerne imellem gennem koordinering, facilitering og faglig sparring’. Det hele skal sikre en rigtig god og effektiv overbygning til landets folkebiblioteker.

Bibliotekschefforeningen oplyser i sin beretning for 2015, at man vil opfordre til, at der i forbindelse med en kommende (national) strategi for folkebibliotekerne også ses på overbygningens indhold. Noget man også i Danmarks Biblioteksforening kan støtte og vil se frem til, siger Kirsten Boelt, faglig næstformand i DB og leder af det biblioteksfaglige område for Aalborg Bibliotekerne.

Aftalerne - http://slks.dk/biblioteker/nationale-ordninger/centralbiblioteker/

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog