Omstillingen tager fart

Trods fald i gammeldags udlån, holder borgerne fast i biblioteket

Hvor brugerne tager godt i mod bibliotekets nye tjenester f.eks. e-bøger og IT-undervisning, viser nye tal fra Danmarks Statistik, at de traditionelle udlån af fysiske bøger og andre materialer falder. På et år faldt udlån af fysiske bøger i 2013 med 3 % set i forhold til 2012. Mens udlån af andre fysiske materialer faldt en hel del mere - multimedier og musik faldt begge med næsten en femtedel, hhv. med 20 og 18 %. Til gengæld steg brug af andre biblioteksydelser. Tallene viser en klart stigende kurve for lån af e-bøger i 2013 på 14 % og for virtuelle besøg, der steg med ca. 6,5 %. Også antallet af arrangementer og brugerundervisning voksede, med hhv. ca. 11,5 og 34,5 %.

”Udviklingen er ikke uventet, men omstillingen sker alligevel hurtigere end ventet. Vi skal nok indstille os på nogle ordentlige ryk i de vante tal og biblioteksforestillinger de nærmeste par år.
Vi bevæger os i stadigt stigende tempo der hen, hvor det klassiske bogbibliotek med hovedvægt på fysiske samlinger ændrer sig til fremtidens bibliotek. Et moderne bibliotek med stigende digital adgang og brug, og med voksende anvendelse af biblioteket som lokalt møde- og læringssted” fastslår Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening.

Landets mest besøgte kulturtilbud
Biblioteket er med et stabilt besøgstal på omkring 36 millioner årligt de seneste fire-fem år uden sammenligning landets mest velsøgte kulturtilbud i det hele taget. Det betyder, at hvert eneste menneske – gammel som ung – her i landet i snit kommer 6 gange årligt.

Min sommeropfordring til kommunalpolitikere landet over skal derfor også være: tag fordel af jeres biblioteker, og styrk dem. Også i de lokale budgetforhandler, der foregår lige nu!”, slutter Steen B. Andersen.

Se Danmarks Statistik

Danmarks Biblioteksforening

Vartov, Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K
Find os på kort
Cookie- og privatlivspolitik

Telefontid: man-fre 10-15
Telefon +45 3325 0935
Fax +45 3325 7900
db@db.dk

SE/CVR: 55618410
VAT: DK55618410
EAN: 5797200048110
Bankkonto: 9056 4585 947 496
Swift: SPNODK22
IBAN: DK4090564585947496

Følg Danmarks Biblioteksforening

Facebook
Twitter
LinkedIn
Direktørens blog